rubrika Slova na den


Jak dojde ke změně

„Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš.“ 1. Mojžíšova 32:27 Ke změně dochází díky odhodlání. Když Jákob pochopil, že zápasí s Božím andělem, řekl: „Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš“ (1. Mojžíšova 32:27). To je to, co je potřeba – odhodlání. Jákob byl…

Důvěřuj, i když se ti nechce

Důvěřuj v Hospodina, buď silný,ať se vzmuží tvé srdce,doufej v Hospodina. (Žl 27, 14) Bůh nás povzbuzuje a pomáhá nám, abychom se přemáhali a jednali dobře, i když se nám nechce.

Slabosti nás drží na kolenou

"...Jon Walker říká: „Můžeš … své slabosti skrývat před ostatními,ale neschováš je před Bohem. On tě stvořil! Myslíš, že udělal chybu? Stvořil tě se slabostmi, aby tě udržel na kolenou …" „… ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede až do dne…“…

Trpělivost dosáhne všeho

Myšlenka na dnešní den z www.missio.cz: "Nic tě nemá znepokojovat ani lekat. Trpělivost dosáhne všeho." (sv. Terezie z Avily) Ilustrace převzata z facebookového profilu Papežských misijních děl

Buď závislý na Bohu

„Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.“ (2. Korintským 12:9) "Překážky, problémy a obtíže jsou Božím darem pro soběstačné. Nedovolí ti, abys svou slabost používal jako berlu nebo snahu se z něčeho vykroutit, dovolí ale,…

Mít sílu čekat...

"Pane, prosím, dej mi sílu čekat..." převzato z facebookového profilu Vždy s Bohem

Kdo touží...

"Kdo touží po světle, ten není bez světla, vždyť už touha je světlem."(Bettina von Amim) Myšlenka na dnešní den z facebookového profilu PMD

Abys to dokázal...

"Dělej, co dokážeš, a modli se o to, co nedokážeš, a Bůh ti dá, abys to dokázal." (sv. Augustin) Myšlenka na dnešní den z facebookového profilu Papežských misijních děl

Bůh chce vidět, že bojuješ...

"Boha nezajímá, jestli vyhráváš, nebo prohráváš. Chce vidět, že bojuješ." (M. Kuffa) Převzato z facebookového profilu IN!u

Nezměnit situaci ale srdce

"Občas Bůh nezmění Tvoji situaci, protože se snaží změnit TVOJE SRDCE."

Láska a utrpení

Myšlenka na den z www.missio.cz: "Dvě věci člověka přivádějí ke zralosti: LÁSKA a UTRPENÍ!"(J. Messner)

...trochu si odpočiňte

"Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte."(Mk 6, 31) Myšlenka na den z www.missio.cz

Velké věci

"Velké věci nevznikají bez velkých obětí." (sv. Jan Leonardi)

Mučedníci lásky

"Mučedníci lásky tisíckrát víc trpí, když zůstávají naživu, aby mohli plnit Boží vůli, než kdyby měli dát tisíc životů, aby vydali svědectví víře, lásce a věrnosti." (sv. Jana Františka de Chantal)

SLOVO je světlem pro rozum a ohněm pro vůli

"Pánovo slovo je světlem pro rozum a ohněm pro vůli, aby člověk mohl poznat a milovat Boha."(sv. Vavřinec z Brindisi)

Když se duše vlévá do Ducha

"Jako když se dvě řeky stékají tak, že menší ztrácí svoje jméno a přebírá jméno větší,přesně tak působí i Boží Duch, když přichází do duše, aby se s ní spojil." (sv. Marie Magdaléna de Pazzi)

...jako když nás bolí zub

"Boží přítomnost si máme uvědomovat tak silně, jako si uvědomujeme například to, že nás bolí zub."

Nitro je lampou těla

"Cestou ať tě vede víra a cestou ať ti je Svaté písmo! A dobrým vůdcem Slovo z nebe. Od této lampy si i ty zapal svoji lampu, aby svítila do tvého vnitřního člověka, který zas je lampou tvého těla." (Sv. Ambrož) Závěrečná modlitba z breviáře:…

Dobrá vůle bez sebelásky

"Abychom se líbili Bohu, nemusíme mnoho vykonat, ale spíše všechno konat s dobrou vůlí, bez jakékoli sebelásky a lidských ohledů." (sv. Jan od Kříže)

Kde je víc lásky, je i pravda

"Kde je víc lásky, tam je pravda, protože tam je Bůh a jeho království." (sv. Hildegarda z Bingenu)

Před tváří Pána...

"Před tváří Pána je cennější trocha čisté lásky než všechny ostatní skutky dohromady." (sv. Jan od Kříže)

Marná snaha jazyka

"Když se srdce nemodlí, potom se jazyk marně namáhá." (sv. Bernard ze Sieny)

Trpělivost ve zkouškách

Sice už včerejší, ale stále platné: "Nejlepší a nejsilnější zbraní na dobytí nebe je trpělivost ve zkouškách. Komu Bůh nedá tělesné síly, ten je nepotřebuje. Pán je spokojený, když každý dá to, co má."(sv. Terezie z Avily)

Pokoj, odvaha a moudrost

Je milé dostat e-mailem jedno takové zamyšlení na každý postní den. To dnešní asi všichni znáte, ale stejně si ho nechci nechat pro sebe: ;-) "Bože, dej mi pokoj, abych přijala to, co nemůžu změnit. Dej mi odvahu změnit to, co změnit můžu a mám. A…