Nebyli jste na jumpu? Přednáška o sexualitě určená spíše pro mladší, ale ani starším neublíží... :-) Poslechněte si více v přednášce P. Vojtěcha Kodeta, která zazněla v červenci 2017 na táboře JUMP ML v Kostelním Vydří.

Převzato z http://www.vojtechkodet.cz/temata/okultismus/od-problemu-k-daru-sexuality.html


"Všechno v našem životě je veliký dar. Problém je, že my bereme tyto dary Boží jako problém. Naším úkolem je během života se naučit žít z Božích darů.

Cesta od problému k daru. Problém je, když ti dva o tom nemluví... Problém je, protože jsme hříšní a neumíme s Božími dary zacházet... V tom světě, ve kterém žijeme, člověk, který se aspoň v něčem nezašpiní nebo se nepřiblíží té zvrácené hříšné mentalitě světa, tak si paradoxně připadá jako člověk hendikepovaný...

Potřebujete skrze oči, ústa, dotek, úctu někoho z mužů zakusit, že jste skutečně krásné. To první měl udělat tatínek, pak dědeček...

To způsobuje Boží nepřítel, že si nevážíme toho daru, který jsme dostali. Člověk je povolán, aby se daroval... toužíme po doplnění... 

Sexualita jako dar

Teprve ve chvíli, když jste schopní se zamilovat, tak si uvědomujete, že jste muž a nebo žena a že toužíte po nějakém člověku, aby vám byl blíž, že toužíte s ním něco sdílet... partnerské vztahy jsou možné jenom díky sexualitě a to začíná zamilovaností - touhou po druhém člověku... Sexualita je místo poznání sebe sama i druhého. Adam poznal Evu...

Je to dar, který je z té druhé strany vytoužen a očekáván... Protože je to místo, kde jsme nejcitlivěji zranitelní, tak je potřeba sexualitu a intimitu chránit...  málokdo už dnes ví, co je to stud... Schováváme si to pro toho jediného, který bude smět překročit tu hranici...a bude mu to darováno, ale do té doby chráníme tuto oblast, aby nebyla zneuctněná. Většinu zranění si lidé způsobí sami... Snadná dostupnost přes komunikační kanály k věcem zvráceným, to je obrovský pokušení...

Problémy v sexualitě

...Proč problémy? Protože jsme zatíženi hříchem a sobectvím a my zneužíváme každý Boží dar... Jak snadno dokážeme pošlapat vztahy... Sex je vnímán jako tělesný prožitek k uspokojení sebe... Všechno, co jsme od Boha dostali je proto, aby se stalo darem, nic z toho nemáme pro sebe...  Když není schopen se rozdělit empaticky o pochopení, naslouchání, přijetí, o věci, které má, o čas, jak bude vnímat toho druhého v té oblasti nejdůvěrnější? Zase jenom jako kořist, ze které si vezme, co chce a pak ji odhodí...

To že máme pudy a že nás to k tomu pudí, to ještě neznamená, že to musíme dělat. Od toho máme vůli, rozum, úctu, lásku, zodpovědnost... To největší pokušení dnes je oddělení sexuality od trvalého vztahu lásky... že je sexualita pro zábavu, odreagování... 

Nikdo vám hlavu neutrhne, že jste chybovali, chybovali jste všichni, chybovat budete stejně jako já... To, o co jde, je, že nechci dělat chyby, nechci hřešit a nechci komplikovat život sobě ani druhému. Ale s tím, co se stalo a není vyřešené, je potřeba, abych přišel, abych to vyklopil ze sebe, abych to vyznal a prosil za uzdravení, popř. o oddělení od těch lidí, se kterými jsem překročil tu bariéru intimity, protože tím vzniká velice silné pouto v rovině duše, ducha i těla, my si ty lidi neseme s sebou... je potřeba ty věci řešit... jinak vzniká nebezpečné hříšné pouto... Čistota to není jenom dar Boží na začátku, to je také poslání člověka. My do té čistoty dorůstáme... do čistoty pohledu, do čistoty chtění, čistoty reakcí, jednání, doteků... do toho dorůstáme... to je čistota srdce, vztahů, úmyslů, to nemá moc společného se sexualitou - čistota jako taková, protože i sexuální život v manželství je čistý a krásný, ale ve svůj čas, který Bůh ustanovil. To, co narušuje právě ty selhání v oblasti sexuality je, že nám to bere naději a narušuje důvěru... do dalšího vztahu nese všechnu tu bolest, smutek a trápení z předešlých selhání... proto je důležité o tom mluvit zavčas a abyste to řešili... Pán Bůh má vždycky řešení, jen je potřeba za ním chodit.

masturbace: hřích je hřích, tak to nebudu omlouvat tím, že to všichni okolo dělaj... Pán ví, že kolikrát je oslabená vůle, že jste v prostředí, který je těžký, nezhlehčovat, ale ani nedramatizovat... to neznamená, že kvůli jednomu hříchu tě Pán Bůh zatratil... je potřeba, abychom s Boží pomocí znovu začínali... Prohraná bitva ale není naštěstí prohraná válka, ale mi budeme bojovat až do smrti a vítězství dává jenom Bůh, čili s těmi prohrami je potřeba za ním přicházet.

pornografie: je zvrácenost sama o sobě...ničí sám sebe zevnitř... já nechci, aby mi někdo kazil život jenom proto, že se dneska večer nudím, pornografie ničí člověka, činí ho osamělým, odtrhává od reality, zneschopňuje ho žít sexualitu v manželství... je potřeba prosit za uzdravení ze závislosti...

homosexualita: sklony k homosexualitě mají většinou mnohem hlubší kořeny. V praxi se setkáváme většinou s homosexualitou získanou... která vzniká na základě nějakého zranění a nezdravě žitých vztahů z dětství, potom také může vzniknout skrze homosexuální zkušenost... Někdy máte pocit, že to jiskří jenom když projdete a může se stát, že se obejmete s někým a pak se vyděsíte, jestli mě jako holku nepřitahuje holka... to je všechno řeč, která se vede kolem nás, modlete se za to, abyste ve svůj čas našli člověka na život...

sexuální život před svatbou: je vyhrazen pro manželství, protože souvisí s láskou a věrností na celej život s darováním se jednomu člověku a souvisí s plozením dětí... nemohu být jednou bytostí s několika lidmi naráz...je potřeba, abychom v této oblasti nespoléhali na sebe, varovali se příležitostí... nevystavovat se těm situacím v tom je veliká moudrost.

zamilovanostvyvádí ze svého sobectví ke vztahu lásky, abych na sebe zapomínal a na sebe nemyslel, ale nezaměňte zamilovanost za tělesné projevy lásky... nechte tomu čas... co nebude z úcty a z lásky, nepřinese dobré ovoce...

období chození: chlapec pomáhá své dívce, aby se stala ženou přávě v jeho pohledu lásky, úcty, prvních dotecích, polibcích... ta dívka se probouzí v ženu a obráceně se chlapec probouzí v muže... Když ti mladí v této etapě začnou spolu sexuálně žít, nebo překročí tu hranici intimity, nesmírně si zkomplikují život, protože je to silný prožitek, že vám to vymyje mozek, přestanete myslet na všechno ostatní, zaplaví vás to... jste v zajetí sexuálních zranění, protože už v sobě nemáte vnitřní svobodu, ale chlapci, drazí, když budete normální muži, bude vás sexuálně vzrušovat každá druhá žena, ale vy budete žít sexuálně jen s tou, která bude vaší. Když překročíte hranice, tak ujedete, proto je tak důležité v těch hranicích se učit žít od samého začátku...

manželství: to je prostor pro naplnění touhy po jednotě, lásce, přijetí... to je veliký dar, když se to hezky žije...

Sexualita je dar a já bych z vás chtěl sejmout ten tlak společnosti, která vám namlouvá, že o něco přijdete, když nebudete v této oblasti spěchat. A když se něco nepodaří, řešit to.... a taky sejmout takové to tytyty... Protože správně žít můžeme jenom z darů, které nám Pán Bůh dává, ne z vlastní vůle ani z vlastních sil..."