"Cestou ať tě vede víra
a cestou ať ti je Svaté písmo!
A dobrým vůdcem Slovo z nebe.
Od této lampy si i ty zapal svoji lampu,
aby svítila do tvého vnitřního člověka,
který zas je lampou tvého těla."
(Sv. Ambrož)

Závěrečná modlitba z breviáře:

Milosrdný Bože, ty dobře víš, že to, co konáme bez tebe, se ti nemůže líbit,
veď proto všechno naše myšlení i jednání.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.