Archiv Prosinec 2012

Vánoční pozdrav

Milí přátelé, přeju vám radostné a pokojné Vánoce a do nového roku odvahu do každého kroku všude tam, kam půjdete! Ať je cesta prozářená nadějí, že tudy už před námi Někdo šel, i když bude třeba plná překážek a závějí...Ať máme kolem sebe vždycky…

Adventní breviář o modlitbě touhy

Z výkladů svatého Augustina, biskupa, na žalmy (In ps. 37, 13-14: CCL 38, 391-392) Samo tvoje toužení je tvou modlitbou Křičel jsem, protože sténalo mé srdce. To je skryté sténání, které člověk neslyší. Přece však jestliže je srdce do té míry…

Adventní breviář o pokoře a pokoji

Druhé čtení Z knihy »Následování Krista« (Kniha 2, hl. 2-3) O pokorné podřízenosti a o člověku dobrém a pokojném Nehleď příliš na to, je-li kdo s tebou nebo proti tobě, ale svým konáním dbej o to, aby ve všem, co činíš, byl s tebou Bůh. Měj dobré…

V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu...

Po vzoru dnešního slova na den děkuju Bohu za: - ranní odvoz od autobusu - člověka, který mi udělal radost tímhle krásným adventním stromečkovým kalendářem: :-D - připravený oběd - jablíčkovou přesnídávku plnou lásky - úsměvy a pozornost, kterou…

Zpívej ALELUJA a kráčej!

Nejradši bych v tom textu zvýraznila úplně všechno! Někdy některé věci potřebujeme prostě slyšet několikrát za sebou... Z breviáře: ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ Tit 2,12-13; Žid 10,24 O. Žijme v tomto nynějším věku rozvážně, spravedlivě a zbožně *…