rubrika Citáty


Bez utrpení není pochopení

"Kdyby nás Bůh nenechal trpět, prošli bychom životem a zcela nic bychom nepochopili." Myšlenka převzata z facebookového profilu "Vždy s Bohem"

Břemena

"Bůh dává nejtěžší břemena těm, kteří je dokážou unést." Tak si někdy říkám, jestli mi ten batoh s někým nevyměnil.Přece musí vidět, že na některý zavazadla nemám svaly...Možná zatím jenom trpělivě čeká, až získám větší kondičku?A ne, že já bych si…

Začít znovu

"Každý den je nový začátek." ... a zvlášť každá svátost smíření... Myšlenka na dnešní den převzata z facebookového profilu "Vždy s Bohem"

Zakopnutí

"Někdy prostě zakopneš, protože tam dole je něco,co potřebuješ najít." Převzato z facebookového profilu časopisu IN!

Vše, co mohu dělat

"A tak se za tebe modlím, kdykoli tě moje srdce postrádá, modlím se za tebe, protože to je vše, co mohu dělat." Dnešní myšlenka na den převzata z facebookového profilu "Vždy s Bohem"

1000x jsem zklamal

"Tisíckrát jsem zklamal, a i přesto tvoje láska zůstává." Převzato z facebookového profilu "Vždy s Bohem"

Nejtěžší zkouška

"Život je ta nejtěžší zkouška ze všech. Mnozí lidé v ní propadnou, protože opisují od ostatních, a neuvědomují si, že každý má jiné otázky. Převzato z facebookového profilu časopisu IN!

...za tři dny

"Může se toho stát hodně ... za tři dny."

Zkoušky

"Protože sám trpěl ve svých zkouškách, může teď pomoci těm, kdo zkouškami procházejí."(Židům 2,18) Převzato z facebookového profilu časopisu IN!

Dítě, moc se strachuješ...

Dítě, moc se strachuješ.Pamatuj si, že to mám v rukách.Bůh Převzato z facebookového profilu "Vždy s Bohem" Možná to je právě to, co si člověk potřebuje připomenout, když celkem po náročném dni si až večer uvědomí, že to byl vlastně výroční den, kdy…

Musíme projít pecí

"Hliněné nádoby musejí projít pecí, aby mohly sloužit lidem. A lidé zrovna tak, aby mohli sloužit Bohu." Převzato z facebookového profilu "Vždy s Bohem"

Slzy jsou lupou...

"Slzy jsou nezbytnou lupou k vidění milosrdného a něžného Boha." Převzato od Paulínek

Pokora vyvyšuje Boha

"Být pokorný neznamená ponižovat sebe, ale vyvyšovat Boha." Myšlenka převzata s facebookového profilu "Vždy s Bohem"

Otočit stránku

Život je jako kniha. Některé kapitoly jsou smutné,některé šťastné a jiné jsou vzrušující, ale pokud neotočíš stránku, tak se nikdy nedozvíš, co bude dál. Myšlenka na den převzata z facebookového profilu "časopisu IN!"

Boží "včas"

Neboj se. Bůh je tu vždy včas. Věř mu. Myšlenka na den převzata z facebookového profilu "Vždy s Bohem"

Nevzdávej se

Zase tématická trefa... :-) "Nikdy se nevzdávej!" Převzato z facebookového profilu "Vždy s Bohem"

Síla od Boha

Zdá se mi to? Nebo se dneska oba autoři domluvili? :-) "Bože, dej mi sílu." Myšlenka pro dnešní den převzata z facebookového profilu "Vždy s Bohem" "Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu." (Fi, 4,13) Myšlenka na dnešní den převzata z…

Nový začátek

"Půst je nový začátek, cesta vedoucí k cíli Velikonoc,Kristovu vítězství nad smrtí."(papež František) Převzato z facebookového profilu časopisu IN!

Bolest učitelem

"Učení je dar, i když tvůj učitel je bolest." Převzato z facebookového profilu "Vždy s Bohem"

Trvalá touha milovat

"To, co potřebujeme ke své lásce, je trvalá touha milovat toho, kterého milujeme." (sv. Matka Tereza) Převzato z facebookového profilu Papežských misijních děl

Bůh na tom pracuje

"Měj trpělivost, Bůh na tom pracuje." Převzato z facebookového profilu "Vždy s Bohem"

Zmuchlaná důvěra

"Důvěra je jako papír. Jakmile ho jednou zmuchláš, už ho nikdy perfektně nenarovnáš." Převzato z facebookového profilu časopisu IN!

Pomoz mi pokračovat

"Bože, pokud se začnu vzdávat, pomoz mi pokračovat." Převzato z facebookového profilu "Vždy s Bohem"

Spánek

Dobře, tak já teda jdu "natáhnout hodinky"... :-) Myšlenka převzata z facebookového profilu časopisu IN!

On to může spravit

"Někdy tě Bůh nechá být v situaci, kterou jen On může spravit,abys objevil, že On je ten, kdo to spravit může." Myšlenka na den převzata z facebookového profilu "Vždy s Bohem"

Musíš se hýbat...

"Musíš se hýbat, pokud chceš, aby ti Bůh ukázal, kterým směrem jít." Myšlenka převzata z facebookového profilu "vždy s Bohem"

Mám strach z vlastních obav

3. neděle v mezidobí (A), www.paulinky.cz "...Ježíš se usadil v Kafarnau a právě tam oslovil rybáře: „Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí.“ Rybáři nejsou lidé, kteří sedí na břehu se založenýma rukama a naříkají, že ryby jsou příliš hluboko a…

Prohrané zápasy

"Všechny zápasy v životě nás mají něčemu naučit.Dokonce i ty, které prohrajeme." Myšlenka pro dnešní den převzata z facebookového profilu časopisu IN!

Bůh se postará...

"Nestresuj se, Bůh to má pod kontrolou." "Dej všechno Bohu a on se o Tebe postará." Myšlenky na den převzaty z facebookového profilu "Vždy s Bohem"

Bůh pomůže všem

"Bůh pomůže všem, na které přicházejí zkoušky."(Židům 2, 6) Myšlenka na den převzata z facebookového profilu "Citáty z Bible"

Bůh dává naději a klid

"Pokud procházíš těžkou dobou a máš stres, buď si jistý, že Bůh dává naději a klid." Otče, potřebuji tě. Potřebuji ten druh naděje, který můžeš dát jen ty. Ukaž mi prosím, co to znamená najít naději v tobě. Odpusť mi mé hříchy a dej mi tuto naději.…

Moudře se zeptat

Když chceš dostat moudrou odpověď,musíš se moudře zeptat.(J. W. von Goethe) Převzato z facebookového profilu časopisu IN!

Největší chyba

"Největší chyba, kterou v životě můžete udělat,je mít stále strach, že nějakou uděláte."(Elbert Hubbard) Převzato z facebookového profilu časopisu IN!

Vrátit se na dobrou cestu

"Nevadí, jestli jsme někdy v tomto roce sešli z dobré cesty, pokud jsme se na ni dokázali vrátit." (P. Vojtěch Kodet) Převzato z facebookového profilu časopisu IN!

Buď klidný...

"Buď klidný, Bůh to má na starost:" Převzato z facebookového profilu "Vždy s Bohem"

Nepovedený plán A

"Pokud plán A nefunguje,nezoufej,abeceda má ještě dalších 25 písmen." Převzato z facebookového profilu časopisu IN!

Buď trpělivý

"Buď trpělivý, Bůh s tebou ještě neskončil." Převzato z facebookového profilu "Vždy s Bohem"

Kristus mi dává sílu

"Pomoz mi, Otče, abych viděl své možnosti místo omezení. Pomoz mi růst v člověka, jakým mám dle tvého povolání být." Ke všemu mám sílu, Kristus mi ji dává. ‭‭(Filipským‬ ‭4:13‬) Převzato z facebookového profilu "Vždy s Bohem"

Období zkoušek...

"Období nesnází a zkoušek nás mohou v životě posunout víc, než dny prozářené sluncem."(Vojtěch Kodet) Myšlenka převzata z facebookového profilu časopisu IN!

Bůh to má v rukou

"Nechoď spát ustaraný.Bůh to má v rukou." (aneb když Hospodin ví, co potřebujeme právě připomenout...) :-) Myšlenka na den převzata z facebookového profilu Vždy s Bohem

Svatost s neobyčejnou láskou

"Svatost se týká těch nejobyčejnějších věcí konaných s neobyčejnou láskou." (P. V. Kodet) Převzato z facebookového profilu časopisu IN!

Nestane se nic

Možná není jasné, co se stane, když to zkusíš. Ale když to nezkusíš, je to jasné - nestane se nic. Myšlenka na den převzata z facebookového profilu časopisu IN!

Bůh dá...

Dělej, co dokážeš,a modli se o to, co nedokážeš, a Bůh Ti dá, abys to dokázal. (sv. Augustin) Myšlenka na dnešní den převzata z webu www.missio.cz

Láska léčí lidi

"Láska léčí lidi. Ty, kteří ji dávají,i ty, kteří ji přijímají." Převzato z facebookového profilu "Vždy s Bohem"

Bolest jako motiv

"Bolest působí, že usilujeme o změnu, k níž by nám jinak chyběl motiv." Myšlenka převzata z facebookového profilu "Vždy s Bohem"

Dostaneš to lepší...

"To, co dává Bůh, je vždy lepší než to, o co prosí člověk." Převzato z facebookového profilu "Vždy s Bohem"

Nesuď podle chyb

"Nesuď lidi podle jejich chyb, ale podle touhy napravit je." Převzato z facebookového profilu "vždy s Bohem"

Všechno jde špatně?

"Když se člověku zdá, že všechno jde špatně, pokouší se do jeho života proniknout něco zázračného." Myšlenka na den převzata z facebookového profilu časopisu IN!

Jen kdybys počkal

"Bůh Ti může dát víc, než bys čekal....jen kdybys chvilku počkal."(Pavel Kosorin) Myšlenka na den převzata z facebookového profilu časopisu IN!

Co potřebuješ...

"Bůh Ti nedává, co chceš, ale co potřebuješ." Myšlenka pro dnešní den převzata z facebookového profilu "vždy s Bohem"

Tvoje plány jsou lepší než moje sny

Když ztrácím naději, připomeň mi, Bože,že Tvoje plány jsou lepší než moje sny. Převzato z facebookového profilu časopisu IN!

Zachovej klid

Bůh za tebe bude bojovat... zůstaň v KLIDU! :-) Převzato z facebookového profilu "vždy s Bohem"

Hlídej...

"Hlídej si své myšlenky, neboť se stávají tvými slovy. Hlídej si svá slova, neboť se stávají tvými činy. Hlídej si své činy, neboť se stávají tvými zvyky. Hlídej si své zvyky, neboť se stávají tvým osudem." Myšlenka na den převzata z facebookového…

Láska a kříž

14. září - svátek Povýšení svatého kříže "Lásku bez kříže nenajdeša kříž bez lásky neuneseš."(sv. Jan Pavel II.) Převzato z facebookového profilu Papežských misijních děl

Chození ani stání nestačí

Chození do kostela z nás neudělá křesťany.Stejně jako státní v garáži z nás neudělá auto. Myšlenka na den převzata z facebookového profilu časopisu IN!

Dobré končí, lepší začíná...

"Někdy dobré věci končí, aby ty lepší mohly začít." Převzato z facebookového profilu "Vždy s Bohem"

Taky čekáš?

Josef čekal 13 let. Abrahám čekal 25 let. Mojžíš čekal 40 let. Ježíš čekal 30 let. Když tě Pán nechává čekat, jsi v dobré společnosti. :-) Převzato z facebookového profilu "Vždy s Bohem"

Víra = Wifi

"Víra je jako Wi-fi. Je neviditelná, ale má moc tě připojit k tomu, co potřebuješ." Převzato z facebookového profilu "Vždy s Bohem"

Bůh chce, abys vstal...

I když se cítíš příliš slabý, Bůh chce, abys vstal. Převzato z facebookového profilu "Vždy s Bohem"

Změnit překážky v příležitosti

Bůh dokáže změnit překážky v příležitosti... (myšlenka na dnešní den "Vždy s Bohem") Převzato z facebookového profilu Vždy s Bohem

Jsem nedokonalý člověk...

"Jsem nedokonalý člověk,kterého miluje dokonalý Bůh." Myšlenka na dnešní den převzata z facebookového profilu Vždy s Bohem

On je věrný...

"Jsme-li nevěrní, ON zůstává věrný."(2. Tim 2, 13) Převzato z facebookového profilu Citáty z Bible

Nový oheň

Unavení lidé nepotřebují slyšet další přednášku o problematice vyhoření - potřebují se setkat s někým, kdo jim přinese nový oheň.(Pavel Kosorin)

Chyba

"Jediná skutečná chyba je ta, ze které se nic nenaučíme." Převzato z facebookového profilu "Vždy s Bohem"

Padám každou chvíli

"Ježíši, co na tom záleží, že padám každou chvíli, vidím tak svoji slabost, a to je pro mě velká výhra."(sv. Terezie z Lisieux)

Jsem malá a slabá

"Ne proto můžu přistoupit k Bohu, že jsem čistá a svatá, ale proto, že jsem malá a slabá." (sv. Terezie z Lisieux)

Nebýt jinde ale jiný

"Co je platné přeplout moře a střídat města! Chceš-li uniknout tomu, co tě trápí, musíš být ne jinde, ale jiný." (Seneca) Myšlenka na dnešní den převzata z fb-profilu Papežských misijních děl

Svatost

"Neodkládejte úsilí o svatost na zítřek."(sv. Terezie z Lisieux) (z postní myšlenky KBS na dnešní den)

Udělat první krok

"I cesta dlouhá tisíc mil začíná prvním krokem." Myšlenka na dnešní den převzata z facebookového profilu časopisu IN!

Prohraný zápas

"Všechny zápasy v životě nás mají něčemu naučit,dokonce i ty, které prohráváme." ...aneb prohraný zápas ještě neznamená prohranou celou válku. Myšlenka pro dnešní den převzata z facebookového profilu "Vždy s Bohem"

On je větší než já...

"Jsou v životě chvíle, kdy je nesmírně důležité věřit v něco většího, než jste vy sami."(Zig Ziglar) Převzato z facebookového profilu časopisu IN!

Umět čekat

"Umět čekat na správný čas se člověk učí celý život."(V. Kodet) Převzato z facebookového profilu Papežských misijních děl

Chtění a rozhodnutí

"Chtění se zaměřuje na cíl,rozhodnutí ale na to, co k cíli vede."(sv. Tomáš Akvinský) (převzato z facebookového profilu Papežských misijních děl)

On ví, kolik nám dá sil

"Jak dobrý je Bůh. Jak přizpůsobuje zkoušky silám, které nám dává." (Myšlenka na dnešní den sv. Terezie z Lisieux)

...jako lakomec za pokladem

Kdybyste věděli, jakou hodnotu má v Ježíšových očích malé zřeknutí se,usilovali byste o něho jako lakomec, který se honí za pokladem."(sv. Terezie z Lisieux) Převzato z projektu PÔST S KONFERENCIOU BISKUPOV SLOVENSKA

Všechno je příprava

"Všechno, čím si procházíš, tě připravuje na to,o co jsi žádal." Převzato z facebookového profilu Vždy s Bohem

7 divů světa

"7 divů světa: vidět, slyšet, dotýkat se, ochutnat, cítit, smát se, milovat" Převzato z facebookového profilu "Vždy s Bohem"

Mít dobrou vůli...

"Být dobrý neznamená nedopouštět se nedostatků, spíše mít dobrou vůli je napravit." (sv. Jan Bosco) Převzato z facebookového profilu Papežských misijních děl

Spolu to můžeme zvládnout...

"Pane, prosím, pomoz mi pamatovat si, že se nestane nic, co spolu nemůžeme zvládnout." Převzato z facebookového profilu "Vždy s Bohem"

Vztah s Bohem

"Nejlepší vztah, který kdy budeš mít, je ten s Bohem." Převzato z facebookvoého profilu Vždy s Bohem

Touha v podkrovní komůrce

"Jestliže člověk ve své podkrovní komůrce chová touhu, která je dostatečně silná, zapálí ze své podkrovní komůrky svět."(A. de Saint-Exupéry) Myšlenka na den (www.missio.cz) převzata z facebookového profilu PMD

Srdce beze slov...

"Při modlitbě je lepší mít srdce beze slov, než slova bez srdce." Převzato z facebookového profilu Vždy s Bohem

Milovat tak, že to někdo cítí

"Křesťan není ten, kdo cituje cosi o lásce,ale kdo miluje tak, že to někdo cítí." Převzato z facebookového profilu Vždy s Bohem

Klid skrze zápas

"Vešli jsme do ohně i do vody, ale vyvedl jsi nás k hojnosti. Žalm 66:12 Může to vypadat paradoxně, ale člověk dosáhne klid jedině skrze zápas. Tento klid zrozený v boji, není jako zlověstné ticho před bouřkou, ale jako utišení a klid se svěžím a…

Lidé a věci

Lidé byli stvořeni k tomu, aby byli milováni,a věci k tomu, aby byly používány.Svět je v chaosu proto,že vše je naopak."(Dalajláma) Myšlenka na den převzata z facebookového profilu časopis IN!

...zamilovávat se do Boha

"Vezmi si někoho, kdo způsobuje, že se do Boha zamilováváš každý den." Převzato z facebookového profilu Vždy s Bohem

Proti trampotám života...

"Proti trampotám života dal Bůh člověku tři věci:VÍRU, NADĚJI A LÁSKU." Převzato z facebookového profilu "Vždy s Bohem"

Potíže - překážky nebo šance?

"Vidíme-li v životních potížích vždycky jen překážky,když se na ně nedíváme jako na šance,pak udusíme radost už v zárodkua zbavíme se možnosti růstu."(R. Leonhardt) Převzato z facebookového profilu PMD

Míra lásky

"Láska k bližnímu je měrou naší lásky k Bohu."(sv. Edith Steinová) Myšlenka na dnešní den z facebookového profilu PMD

Srdce ženy a rodina

"Srdce ženy by mělo být skryté v Bohu tak,že muž musí hledat Jeho, aby našel ji."(Max Lucado) Z facebookového profilu časopisu IN! z 21. 10. 2015 "Rodina je místem lásky a života.Místem, kde láska rodí život."(sv. Jan Pavel II.) z facebookového…