"Nechoď spát ustaraný.
Bůh to má v rukou."

(aneb když Hospodin ví, co potřebujeme právě připomenout...) :-)

Myšlenka na den převzata z facebookového profilu Vždy s Bohem