Bůh je láska

(Z prvního listu svatého apoštola Jana 4,17-21)

17V tom záleží vyvrcholení lásky v nás, že s radostnou důvěrou očekáváme den soudu, protože jaký je Kristus, takoví jsme i my zde na světě. 18Strach nemá v lásce místo, protože dokonalá láska strach vyhání; strach (počítá) s trestem, a kdo má strach, není v lásce přiveden k dokonalosti.

19My milujeme Boha, protože on napřed miloval nás. 20Říká-li kdo: „Miluji Boha“, ale (přitom) nenávidí svého bratra, je lhář. Neboť kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. 21A on nám dal toto přikázání: aby ten, kdo miluje Boha, miloval i svého bratra.