rubrika Z přednášek a duchovních obnov


Od problému k daru sexuality

Nebyli jste na jumpu? Přednáška o sexualitě určená spíše pro mladší, ale ani starším neublíží... :-) Poslechněte si více v přednášce P. Vojtěcha Kodeta, která zazněla v červenci 2017 na táboře JUMP ML v Kostelním Vydří. Převzato z http://www…

Zkouška jako příležitost očistit svoji lásku

Z kázání P. V. Kodeta při letošní konferenci v Brně na text Mt 9,1-8: "...Každý z nás prožije v životě situace, které by si sám dobrovolně nevybral...Jsou věci těžké, bolavé a nepochopitelné... a přesto když náš Bůh dovolí, aby se v životě člověka…

Pokušení

V Kristu jsme byli pokoušeni, v něm jsme přemohli ďábla ...Proč však volám? Když chřadne mé srdce. Tím se ukazuje, že církev nežije ve všech národech po celém světě ve velké slávě, ale ve velkém pokušení. Náš život nemůže být během této pozemské…

Svědomí a bolest

"Buď pánem své vůle a otrokem svého svědomí."(chasidské rčení) Myšlenka na den převzata z facebookového profilu Papežských misijních děl Nedávno jsem měla tu možnost být v katedrální kapli na mši sv. a slyšet promluvu P. Z. Wasserbauera na…

Polotovarem ctnosti je slabost

"Každý z nás má nějaké pokušení....Bůh nám dává ctnosti jako polotovar. Dává nám je v podobě slabosti. Člověk může získat ctnost právě tím, že překonává svoji slabost, nemoc, bezmoc... Teprve ve slabosti může zazářit Boží moc. Když si je člověk…

Máte se rádi?

"Možná někdo nemá rád svůj charakter... ale většinou zápasíme s tím, co souvisí s naším tělem... To nejstupidnější je, že lidé zápasí s tím, jak na venek vypadají a pak taky s naší tělesností. S tím, jak se to naše tělo projevuje. Jak ho neumíme…

Pak přijď a následuj mě...

"... Ježíš musel vědět, že na to ten člověk nemá, že toho není schopen, tak proč to chce? Chtěl ho Pán zkoušet?... Bůh nemusí člověka zkoušet jako učitel žáčka, jestli se naučil, vždyť on zná naše srdce. Vždycky když se mluví o zkoušce, je to proto,…

Nevíte, co chcete...

Záznam katecheze P. Vojtěcha Kodeta na text níže uvedeného evangelia během večera chval z kostela sv. Havla v Praze - říjen 2015: "Pán Ježíš není Mesiášem našich představ a tužeb, ale zaslíbený Otcem... My všichni si svého Pána Boha a Ježíše…

Kde nic není, ani Duch sv. nemá do čeho fouknout...

Přednáška P. V. Kodeta - Život v plnosti III.(Třetí přednáška na téma "Překážky Božího působení" zazněla během rekolekce v Univerzitním pastoračním centru v Bratislavě ve dnech 30.4.-2.5.2010.) zdroj ilustrace ...člověk nemůže za to, do jaké rodiny…

Nepouštěj to srdce na procházku bez rozumu...

Život v plnosti II. (P. Vojtěch Kodet) (Druhá přednáška na téma "Život v plnosti" byla pronesena v rámci třídenní rekolekce v Univerzitním pastoračním centru v Bratislavě ve dnech 30.4.-2.5.2010.) Ježíš přišel, abychom měli život v hojnosti... v…

Pane, smiluj se nade mnou aneb 100 bodů do nebe

Doporučuju si pro doplnění poslechnout přednášku na stejné téma letošní přednášky z KCHK, která teď běží na TV-Noe: Život v plnosti I. (P. V. Kodet) (První přednáška na téma "Kým jsem pro Ježíše" byla pronesena v rámci třídenní rekolekce v…

Pod křížem šlo o zápas víry

"U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí ten učedník, kterého měl rád, řekl matce: »Ženo, to je tvůj syn.« Potom řekl učedníkovi: »To je tvá matka.« A…

Boží vůle? ...nevím

"Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka."(z dnešního evangelia: Mt 12,46-50) Co je ale tou "vůlí mého Otce"? Často máme tendenci svádět na Boží vůli úplně všechno... a nejvíc hlavně to, co se nám nepovede, co…

Bez krize není život

Záznam celé čtvrté přednášky z postní obnovy P. V. Kodeta na téma evangelizace, která zazněla v Pastoračním středisku v Praze-Dejvicích dne 20. 2. 2015, si můžete poslechnout zde "Děkujeme Ti, Pane Ježíši, že jsi s námi ve všem, co prožíváme. Pro…

Boží odpověď přináší světlo na další krok

...vlastně jsem už skoro zapomněla, jak tahle přednáška P. V. Kodeta byla hutná... Je dobré si pár myšlenek připomenout. Zvlášť když se tak doplňují s tématem obnovy, kterou jsem mohla prožít o víkendu na Velehradě: ;-) Záznam třetí přednášky z…

Bůh tě volá... neříkej "potom", to je cesta k "nikdy"...

Záznam druhé přednášky z postní obnovy na téma evangelizace, která zazněla v Pastoračním středisku v Praze-Dejvicích dne 20.2. 2015 (Doporučuju si poslechnout celou přednášku P. Vojtěcha Kodeta, moje "výpisky" jsou jen střípkem) ;-) "... Kdybychom…

Je láska věc emocí nebo vůle?

Z besedy s ing. Romanem Češkou (ekonomem, který je ovšem v první řadě manželem, otcem a hlavně horlivým studentem teologie) pořádané VKH-Praha, 25.3. 2015:celá nahrávka přednášky k poslechu EMOCE (pohnutí): radost, důvěra, očekávání, překvapení,…

Pokušení dnešní doby

"My se dnes díváme na Ježíše, který z velké lásky podstoupil půst 40 dní pro nás. Jednak, aby zvítězil nad Božím nepřítelem v lidském těle, protože my sami nad ním nikdy nezvítězíme. On je rafinovanější a silnější než my a byli bychom blázni,…

Nemůžu spoléhat na sebe

"...Já nemůžu spoléhat na sebe... já ho musím prosit, aby mi dal tu milost, abych nepadal, tak jako sv. Filip Neri prosil Pána Ježíše: "Pane, drž Filipa, nebo Tě Filip zradí." ...Slyší nejen, co říkáme, slyší, co máme v sobě, slyší tlukot našeho…

Naše místo je ZA Pánem

Moc pěkné zamyšlení na prahu postní doby: "...Ani naše místo není tam, kde Pána předbíháme a radíme mu, co a jak má dělat - protože ve skutečnosti nevíme vůbec nic a jen ve světle Ducha a v blízkosti Kristova srdce se postupně učíme rozumět těm…

Odpouštět jako ON...

Myšlenka pro dnešní den z bihk.cz: "A odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům."(Mt 6,12) ...Přemýšleli jste někdy nad vážností této věty? Víme, co říkáme? Opravdu prosíme o to, aby nám Pán odpustil stejně tak - do té míry, jako…

Moudro z duchovní obnovy

Tyto myšlenky z duchovní obnovy mj. o nebezpečných důsledcích nesmíření zřejmě pocházejí z tohoto zdroje...;-) http://www.vojtechkodet.cz/rozhovory/jsme-smireni-s-cirkvi.html "...Je samozřejmě třeba se nejen za problémy modlit, ale také být pravdiví…