rubrika Nezařazené


Ublížení jako dar?

"...Ublížení bolí. Zatlačování nic neřeší, ublíženost nepřestává člověka otravovat a ničit... Chřipka – doléčená je banalita, nedoléčená může přinášet vážné komplikace... Ublížení se může stát i darem, milostí a požehnáním. Pokud je totiž pocit…

Bože, to jsem tak zlý?

"Minulý týden mi přítel poslal zprávu: „Myslím, že to začalo s dopravou, s mou reakcí na dopravní ruch. Na to, jak lidé řídí, jak pitomí přitom můžou být. Všiml jsem si, že reaguji dost prudce. Ty idiote! Připadalo mi to dobré, ta moje reakce, cítil…

Zakusit vlastní slabost...

30. září 1897 – umírá patronka misií sv. Terezie z Lisieux, která říká: "Co bych dělala, co by ze mne bylo, kdybych se spoléhala na své vlastní síly?! Moc dobře chápu, že svatý Petr klesl. Ten ubohý svatý Petr spoléhal sám na sebe, místo aby se…

Jsem křesťan...

"...Byl jsem ztracený, Ježíš mě našel a odpustil mi... Klopýtám a potřebuji, aby mě Ježíš vedl... Jsem slabý a potřebuji Jeho moc... Ježíš mě miluje navzdory mým chybám..." zdroj

Jste krásnější, než si myslíte...

Bůh ví, proč se mi pod myš připletlo tohle video...Protože ale na náhody ani smůly nevěřím, :-) tak ho aspoň předávám dál. ...a říkám si, jak by každého z nás asi popsal náš nebeský Otec...?Mít tak Jeho pohled na sebe i na druhé...

Já tě budu čekat za zatáčkou...

"Má dcero, což nechápeš, že bolesti, které ti sesílám, jsou úměrné tvým silám? Ušité tobě na míru? Jsou to pouta, která tě spojují s tvým Milovaným. Poděkuj mi za malou zkoušku jako za květinu, kterou tvůj Milý s novou něžností klade na tvé srdce.…

Čas modlitby

Katecheze papeže Františka na gen. audienci, nám. sv. Petra, 26.8.2015: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Po reflexi o tom, jak rodina prožívá sváteční chvíle a práci, budeme nyní uvažovat o času modlitby. Nejčastější nářky křesťanů se týkají právě…

Panna Maria Sněžná

Dnešní památku Posvěcení římské baziliky Panny Marie jsem mohla oslavit účastí na poutní mši sv. (Díky Marušce, která mi to připomněla...) ;-) Bazilika Santa Maria Maggiore v Římě je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších mariánských kostelů na…

Sv. Anna a déšť

Svatý Jáchym a svatá Anna jsou patrony manželských párů. Ke sv. Anně se obracejí zvlášť ti, kteří prosí za šťastný sňatek a manželství, za požehnání dětí, nebo za šťastný porod. Jako svou patronku ji vidí matky, vdovy, ženy v domácnosti a mnozí…

Příklad sv. Petra a Pavla

Na slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla, hlavních římských patronů, papež František v loňském roce mimo jiné řekl: "Petr zakusil, že věrnost Boží je větší než naše nevěrnosti a silnější než naše zapření. Uvědomuje si, že věrnost Páně zahání náš…

Bůh vidí ve tmě

Do dnešního večera po představení Zraněný Pastýř nějak zapadá i toto zamyšlení: "Má taktika pro dnešní dobu Dnešní člověk, člověk skutečně nezávislý, chce vše uspořádat podle svého gusta. Jeho situace není nikdy přesně podle jeho přání, chce ji…

Jdu ven...

Měli byste si každý den sednout na 20 minut do přírody.A když máte moc práce, seďte tam alespoň hodinu. Zdroj: www.jdeteven.cz

Ve škole Ducha svatého

"... Ale svatost, to je hledání a plnění Boží vůle. Tím se nemyslí rozluštění záhady sfingy ani orientační běh, kdy je potřeba projít bez chyby všechna stanoviště... Je to spíše postupné objevování jedinečného a nádherného plánu, který s námi Bůh má…

Ztrátou získáváme nejvíc

Jednou se zeptali jednoho mnicha: "Co jsi získal tím, že se pravidelně modlíš k Bohu?"On se zamyslel a odpověděl na to:"Nic. Ale vím, co jsem ztratil - hněv, zlost, chamtivost, závist, nejistotu, strach... Někdy odpověd na naše modlitby a prosby…

Pohled do tmy

"Jedním z modelů, jak se postavit k těm těžším situacím v životě, je přístup tří kroků: Uvidět - Porozumět - Prožít. V běžných situacích spíše vycházíme z přístupu:Poznat - Posoudit - Rozhodnout se - Vyřešit. Jenže ty nejtěžší situace jsou…

Vánoce X Velikonoce

Tak nevím... Mám jít teda radši stavět sněhuláka, nebo barvit vajíčka? :-) No, zelené lístečky z toho sněhu asi nevyhrabu, tak je to jasné... :-D

Zapřít Ježíše nebo sám sebe?

V dnešním slově na den (evangeliu) čteme: „Svůj život za mne položíš? Amen, amen, pravím tobě: Než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“ (Jan 13. 38) Ježíš dobře věděl... ale také nám říká: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a…

Blahoslavení čistého srdce...

Vím, že toho jste teď po diecézku všichni plní, ale kdyby přeci jenom někdo nezachytil žádnou z papežových myšlenek ke světovému dni mládeže, tak tady jsou: (Chápu, číst se to člověku nechce, je to totiž dost dlouhé... ;-) Ale když vám to někdo čte…

Láska je jako Měsíc

"Láska je jako Měsíc. Neroste-li, ubývá." (Silvano Fausti) více: E-neděle od Paulínek: 5. neděle postní (B)

Nemůžeme stále žít v naprostém pokoji...

...Právě tak jako Boží prozřetelnost je tak všeobsáhlá, že nic nemůže padnout mimo její rámec, dokonce i hřích v ní nachází své pravé místo, stejně i naše odevzdání musí být natolik naprosté, aby zahrnulo naše starosti i naše pokušení a uvedlo je na…

"Domácí" postní obnova

... už za týden začíná... Nedostaneš se letos na žádnou postní "duchnu"? Stačí si zapnout TV-Noe ve správný den a čas a taková domácí duchovní obnova může začít... :-) Já už to poslouchám trochu v předstihu a můžu jenom doporučit! Tak nezapomeňte na…

Přísná výchova přináší ovoce

Dnešní čtení z listu Židům (12, 4 - 15) ani snad nepotřebuje komentář... zvlášť když ho člověk slyší v katedrální kapli plné poslušných slovenských bohoslovců. :-) Máte jedinečnou šanci je všechny potkat, v těchto dnech se právě procházejí po Praze.…

...ale co mám, to ti dám

Při večeru chval v kostele u sv. Františka jsme se včera s P. Špilarem zamýšleli na tímto textem: "Petr a Jan šli o třetí hodině do chrámu k odpolední modlitbě. Právě tam přinášeli nějakého člověka, chromého od narození; každý den ho posadili u…

Kamínek z adorace u Sněženky

Úplně jsem zapomněla, že dnešní adorace u Sněženky je moderovaná. Doběhla jsem tam, když už byly chvály v plném proudu... Hm, když vám ale v hlavě bzučí tisíc a jedna věc z prožitého dne, naskakuje vám, kdo všechno vás prosil o modlitbu, za co je…

9 předsevzetí papeže Františka pro nový rok

V temnotě září hvězda!

Milí přátelé, s kým jsem si nemohla podat ruku osobně, podávám aspoň takhle signálovsky na dálku :-) a vyprošuju požehnané, radostí a pokojem naplněné sváteční dny! Do nového roku 2015 dostatek sil, odvahy a Božího světla do každého kroku! Díky za…

Vánoce jsi ty, když...

Vánoční poselství papeže Františka: "Vánoce jsou většinou hlučnými svátky, prospělo by nám trochu ticha, abychom slyšeli hlas Lásky." Vánoce jsi ty, když...

Ostatky sv. Jana Maria Vianneye nejen v Rokoli

"V letošním Roce povolání srdečně zvu všechny kněze i věřící z naší diecéze k setkání s ostatky sv. Faráře arského. Velmi bych si přál, aby každý z nás tuto vzácnou relikvii uctil alespoň při jedné z uvedených příležitostí." + Jan Vokál, biskup…

Jen pro dnešek...

Jen pro dnešek se budu snažit prožít den, aniž bych chtěl vyřešit problém svého života najednou. Jen pro dnešek budu co nejpečlivěji dbát na své vystupování, abych se choval důstojně, nebudu nikoho kritizovat a už vůbec se nebudu snažit někoho…

Bolest roste s velikostí lásky...

Požehnané Velikonoce plné Mariiny víry, pokory, vytrvalosti, důvěry, naděje a lásky, která spolu s Ježíšem přijímá Boží vůli a překonává každou lidskou bolest,...vždyť hrob je prázdný...

Postní kalendář od kolegyně ;-)

Úkol pro dnešní den 10.3.2014: "Udělej nějaký dobrý skutek, aby o něm nikdo nevěděl." Postní kalendář na každý den k tisku v pdf: Postní kalendář.pdf

Dokud dýchám...

"Nikdy nekončící milost:- brány srdcí otvírá, - odpouští a přijímá, - nezná strach a zklamání, - před ní padá každá touha po vlastním uznání.- umí vzít a umí dát- mě učí pevně stát- srdci rytmus udává- žiju pro ni a ona ve mně svůj domov má.Dokud…

Umyjte si ruce...

"Odkud jsou mezi vámi boje a sváry? Nejsou to právě vášně, které vás vedou do bojů?Chcete mít, ale nemáte. Ubíjíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se a bojujete – a nic nemáte, protože neprosíte. Prosíte sice, ale nedostáváte,…

Požehnané novoroční jarní dny! ;-)

Příroda se tváří jako by bylo jaro!(novinky.cz) S podanými výzvami jdeme vstříc novému jaru... :-D Pojďte s námi do "výzev" roku 2014. ;-)

Pomoz, Matko, ať s Bohem spolupracujeme jako Ty...

K Marii, matce církve a matce naší víry se obraťme v modlitbě. Pomoz, Matko, naší víře! Otevři naše slyšení Slova, abychom poznali hlas Boží a Jeho volání. Probuď v nás touhu následovat Jeho kroky, vyjít ze svojí země a přijmout Jeho příslib. Pomoz…

Svatováclavský "náskok" :-)

Znáte to? Už máte v práci jakžtakž vše hotovo a chystáte se takhle v pátek v podvečer opustit kancelář, když zazvoní telefon a za pár minut vkročí do místnosti šéf s jakousi nepříjemnou situací, která je urgentní a musí se vyřešit ještě před…

Dopřej si čas

Autor knihy: Notker Wolf Nakladatelství: Nakladatelství Paulinky Dopřej si čas, je to tvůj život "...Notger Wolf rozjímá o vztahu práce a času, o nebezpečí zahálky, o práci jako požehnání i prokletí, potěšení i břemenu. Speciálním druhem práce je…

Duch vane, kudy chce...

Téma pokračuje i dnes, neuvěřitelné, jak se vše doplňuje: ;-) Myšlenky k velikonoční době Sobota po 5. neděli velikonoční 04. 05. 2013 Mgr. Pavel Tobek, Kutná Hora – Sedlec Pavel přišel do Derbe a Lystry. Tam byl jeden učedník jménem Timotej. Byl to…

"Když roste Boží dílo, Boží nepřítel začíná být nervózní."

Myšlenky k velikonoční době Středa po 2. neděli velikonoční 10. 04. 2013 Bc.Th. Jan Uhlíř, Kutná Hora Velekněz a všichni jeho stoupenci, totiž saducejská strana, byli plní žárlivosti, proto dali apoštoly zatknout a zavřít do veřejného žaláře. Ale…

Běž do háje...

Už se vám možná někdy stalo, že vás někdo poslal do háje... Možná jste se urazili, možná jste to vzali s humorem...? ...ale tuším, že jste tam doopravdy nešli. Ale co když vás pošle do háje sám Pán Bůh? :-) ;-) Mě tam poslal, tak tam půjdu. :-D…

Kříž

"Kříže a těžkosti nás provázejí stále. Jak říká nový papež František, pokud bychom se jim chtěli vyhnout, nejsme již Ježíšovými učedníky. Můžeme si být tedy jistí, že se z našeho života jen tak nevytratí. ... Trápení, kříže i smrt jsou děsivé, neboť…

Televize? nebo Hospodin?

Žalm 23 nově aneb, jak se změní, když vyměníme první slovo...;-) Televize je můj pastýř, nic nepostrádám. Dává mi prodlévat na měkkém gauči. Vodí mě ke stokám plným krve. Umrtvuje mou duši. Vede mě po svých cestách pro blaho reklamy. I kdybych šel…

Vánoční pozdrav

Milí přátelé, přeju vám radostné a pokojné Vánoce a do nového roku odvahu do každého kroku všude tam, kam půjdete! Ať je cesta prozářená nadějí, že tudy už před námi Někdo šel, i když bude třeba plná překážek a závějí...Ať máme kolem sebe vždycky…

V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu...

Po vzoru dnešního slova na den děkuju Bohu za: - ranní odvoz od autobusu - člověka, který mi udělal radost tímhle krásným adventním stromečkovým kalendářem: :-D - připravený oběd - jablíčkovou přesnídávku plnou lásky - úsměvy a pozornost, kterou…

Víte, že dneska měla Královéhradecká diecéze pouť?

Hlavním naším Královéhradeckým patronem je sv. Klement, to znamená, že jsme mohli slavit pouť, i když je pátek. ;-) Ale píšu to hlavně proto, abychom si vzali něco z toho, co psal sv. Klement Korinťanům. Věřím, že to můžeme brát tak, jakoby to psal…

Z myšlenek jednoho kněze

Narazila jsem na 6 let staré články, které jsou ale stále aktuální...;-) Tak se s váma aspoň o úryvky z nich chci podělit: "...Já vím, být tam, kde mám být a poctivě dělat to, co mám dělat. Já vím, není pro mne v této chvíli jiný svět než tento… a…

I na tom něco bude... ;-)

"Představme si, že máte v práci kolegu, který prožívá velmi bouřlivý osobní život. Nejen že vás neustále obšťastňuje svými emotivními příběhy, ale ještě nestíhá v práci a pak vás žádá, abyste mu pomohli vše dohnat. Je to ten typ člověka, který ve…

Dnes jsme viděli něco podivuhodného!

Na sv. Mikuláše se probouzím o něco dřív než ostatní a snažím se prosit Ducha Sv., abych dnešní slovo na den vybrala s NÍM. Pročítala jsem si liturgické texty a snažila se přemýšlet, co nám tím chce Pán dnes říct: 1. čtení je plné neuvěřitelných…

Výsledky závodu Giro del Cosmo 08

Výsledky II. Ročníku GIRO DEL COSMO 2008 Kategorie Mountain Bike Man Časy průjezdu po jednotlivých kolech Časy jednotlivých kol Pořadí1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.koloZtráta1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo1Jiří Barabáš11:58:0024:20:0037:02:0049:42:0061…