Čisté srdce

Pane, oděj naše oči svým světlem a naše tělo svou chutí k životu. Obleč minulost do svého milosrdenství a přítomnost do svého pokoje. Daruj věčnost všemu nejkrásnějšímu, co nosíme v srdci. Přišel jsi do naší pouště jako květ světla, přišel jsi a…

Láska vyhání strach, který počítá s trestem

Bůh je láska (Z prvního listu svatého apoštola Jana 4,17-21) 17V tom záleží vyvrcholení lásky v nás, že s radostnou důvěrou očekáváme den soudu, protože jaký je Kristus, takoví jsme i my zde na světě. 18Strach nemá v lásce místo, protože dokonalá…

Král spí...

"Co se to děje? Na zemi je dnes veliké ticho. Veliké ticho a samota. Veliké ticho, protože Král spí. Země se zděsila a zmlkla, protože vtělený Bůh usnul a vyburcoval ty, kteří od věků spali. Vtělený Bůh zemřel a otřásl říší mrtvých. Jistě jde hledat…

Od problému k daru sexuality

Nebyli jste na jumpu? Přednáška o sexualitě určená spíše pro mladší, ale ani starším neublíží... :-) Poslechněte si více v přednášce P. Vojtěcha Kodeta, která zazněla v červenci 2017 na táboře JUMP ML v Kostelním Vydří. Převzato z http://www…

Jak dojde ke změně

„Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš.“ 1. Mojžíšova 32:27 Ke změně dochází díky odhodlání. Když Jákob pochopil, že zápasí s Božím andělem, řekl: „Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš“ (1. Mojžíšova 32:27). To je to, co je potřeba – odhodlání. Jákob byl…

Zkouška jako příležitost očistit svoji lásku

Z kázání P. V. Kodeta při letošní konferenci v Brně na text Mt 9,1-8: "...Každý z nás prožije v životě situace, které by si sám dobrovolně nevybral...Jsou věci těžké, bolavé a nepochopitelné... a přesto když náš Bůh dovolí, aby se v životě člověka…

Novéna odevzdanosti (na 31 dní)

Novéna je rozdělena do 31 částí, a je tak možné se ji modlit během celého měsíce. 1.den Proč se tak neustále znepokojujete a staráte? Přenechejte mi starost o své záležitosti a všechno se uklidní. Říkám vám popravdě, že se vyřeší všechny spletité…

Bez utrpení není pochopení

"Kdyby nás Bůh nenechal trpět, prošli bychom životem a zcela nic bychom nepochopili." Myšlenka převzata z facebookového profilu "Vždy s Bohem"

Duchu svatý, uzdrav

Duchu svatý, na přímluvu Královny letnic uzdrav mou mysl od nerozvážnosti, neznalosti, zapomnětlivosti, tvrdosti, předsudků, omylů a zkaženosti a vzbuď ve všem Moudrost – Ježíše Krista, který je Pravda. uzdrav moji citlivost od lhostejnosti,…

Břemena

"Bůh dává nejtěžší břemena těm, kteří je dokážou unést." Tak si někdy říkám, jestli mi ten batoh s někým nevyměnil.Přece musí vidět, že na některý zavazadla nemám svaly...Možná zatím jenom trpělivě čeká, až získám větší kondičku?A ne, že já bych si…

« novější 1 2 3 4 9 17 25 33 starší »