Archiv Prosinec 2014

V temnotě září hvězda!

Milí přátelé, s kým jsem si nemohla podat ruku osobně, podávám aspoň takhle signálovsky na dálku :-) a vyprošuju požehnané, radostí a pokojem naplněné sváteční dny! Do nového roku 2015 dostatek sil, odvahy a Božího světla do každého kroku! Díky za…

Vánoce jsi ty, když...

Vánoční poselství papeže Františka: "Vánoce jsou většinou hlučnými svátky, prospělo by nám trochu ticha, abychom slyšeli hlas Lásky." Vánoce jsi ty, když...

Věř, vyznávej a přijmi...

"Tu volali ve své tísni k Hospodinu, a on je z jejich úzkostí vysvobodil. Vyvedl je z hlubokých temnot a roztrhl jejich pouta. ... Tu volali ve své tísni k Hospodinu, a on je z jejich úzkostí vysvobodil. Poslal své slovo a uzdravil je, zachránil je…

Človíčku ustaň od své práce...

...jak trefné střípky z dnešního breviáře před odjezdem na obnovu... "Znám své myšlenky, které mám o vás – praví Hospodin to, co zamýšlím pro vaše blaho, a ne pro utrpení: dát vám budoucnost plnou naděje. Budete mě hledat, a naleznete mě, budete-li…