Archiv Listopad 2015

Potíže - překážky nebo šance?

"Vidíme-li v životních potížích vždycky jen překážky,když se na ně nedíváme jako na šance,pak udusíme radost už v zárodkua zbavíme se možnosti růstu."(R. Leonhardt) Převzato z facebookového profilu PMD

Sv. Cecílie, oroduj za nás!

Dnes tak trochu v pozadí slavnosti Ježíše Krista Krále slaví také svátek sv. Cecilie, panna a mučednice, o které se toho s jistotou moc neví... Kromě toho, že je patronkou všech hudebníků a zpěváků, je taky mojí biřmovací patronkou, a proto je mi…

Míra lásky

"Láska k bližnímu je měrou naší lásky k Bohu."(sv. Edith Steinová) Myšlenka na dnešní den z facebookového profilu PMD

Odvážně vstupme!

Drazí bratři a sestry, dobrý den!...Před námi je velká brána Božího milosrdenství, krásná brána, která přijímá naši lítost a nabízí milost Jeho odpuštění. Brána je velkoryse otevřena, my však máme její práh odvážně překročit. Každý z nás v sobě nosí…

Jeho milosrdenství je "vJečné"

Je krásné pozorovat Boží režii v tom, jak Bůh člověka vede skrze své Slovo. Při večerní mši sv. v kostele sv. Ignáce jsme zpívali písničku (žalm 136), kde se stále opakuje: "Jeho milosrdenství je věčné". Jak nás upozornil P. Jenda Regner to slovíčko…

Kdo touží...

"Kdo touží po světle, ten není bez světla, vždyť už touha je světlem."(Bettina von Amim) Myšlenka na dnešní den z facebookového profilu PMD