rubrika Slova papeže


Boží květy vyrůstají ve vyprahlé půdě

"I když jsme tedy hříšníci – všichni jimi jsme - a třebaže naše dobrá předsevzetí zůstala na papíře anebo pohledem na svůj život zjistíme, že jsme nakupili spoustu nezdarů... Zrána o Velikonocích můžeme jednat stejně jako ti, o kterých mluví…

Poselství papeže Františka k 25. světovému dni nemocných

11. února 2017 Úžas nad tím, co Bůh koná: «Veliké věci mi učinil ten, který je mocný...» (Lk 1,49)

Dovolme naději překonat obavy

Z dnešní katecheze papeže Františka (Jdt 8,11a.13.14b-15a.17b): „Drazí bratři a sestry, neklaďme nikdy Bohu podmínky a dovolme naději, aby překonala naše obavy. Důvěřovat Bohu znamená vstoupit do jeho úmyslů bez jakýchkoli nároků a zároveň přijmout…

Od hříchu ke zkaženosti

"Modleme se k Bohu, aby se slabost, která nás navádí k hříchu, nikdy nezměnila ve zkaženost. Také při dnešní ranní homilii v domě sv. Marty se papež František vrátil k tomuto již vícekrát pojednávanému tématu. Využil k tomu biblické vyprávění o…

Doba radosti i bolesti

"Víra prochází dobou radosti i bolesti jako každá autentická zkušenost lásky."(papež František) Převzato z facebookového profilu časopisu IN! "...Víra prochází dobou radosti i bolesti, světla i temnoty, jako každá autentická zkušenost lásky.…

Odvážně vstupme!

Drazí bratři a sestry, dobrý den!...Před námi je velká brána Božího milosrdenství, krásná brána, která přijímá naši lítost a nabízí milost Jeho odpuštění. Brána je velkoryse otevřena, my však máme její práh odvážně překročit. Každý z nás v sobě nosí…

Jeho milosrdenství je "vJečné"

Je krásné pozorovat Boží režii v tom, jak Bůh člověka vede skrze své Slovo. Při večerní mši sv. v kostele sv. Ignáce jsme zpívali písničku (žalm 136), kde se stále opakuje: "Jeho milosrdenství je věčné". Jak nás upozornil P. Jenda Regner to slovíčko…

Bůh čeká, neodsuzuje a pláče...

"Bůh může pouze milovat, neodsuzuje. Láska je Jeho slabostí a naším vítězstvím – tak lze shrnout dnešní kázání papeže Františka při ranní eucharistii v kapli Domu sv. Marty. Z facebookového profilu PMD V prvním liturgickém čtení (Řím 8,31b-39)…

O manželské věrnosti

"...Můžeme dodat - a stojí za povšimnutí - že celá rodinná realita se zakládá na slibu. Identita rodiny se zakládá na slibu. Lze říci, že rodina žije ze slibu lásky a věrnosti, který si muž a žena vzájemně dávají. ... Láska stejně jako přátelství…