Pane, oděj naše oči svým světlem a naše tělo svou chutí k životu. 
Obleč minulost do svého milosrdenství a přítomnost do svého pokoje. 
Daruj věčnost všemu nejkrásnějšímu, co nosíme v srdci. 
Přišel jsi do naší pouště jako květ světla, přišel jsi a rozzářils život. 
Nyní nás uč dívat se do hloubky, na závoj porážek. 

Fotka od Kranich17 z Pixabay

Daruj nám čisté srdce, které uvidí otevřené nebe a svět očima dítěte, 
zkoumavýma očima důvěry, které nás zachrání ze zvykovosti. 

A také v srdci zkoušek, které se zdály bez východiska, 
také v pláči, který nám připadal úplně zbytečný, 
a dokonce v pocitu že kráčíme odnikud nikam, 
když nevidíme cestu ani cíl, 
také tam přiveď ke zrodu svou budoucnost jako semeno, 
které čeká ve tmě a připomíná, že přijde jaro.

Daruj nám oči, abychom pohlíželi na své radosti 
ne jako na kradmé ohlodávání naší existence, 
která zbavuje druhé života, 
ale jako na energii darovanou k opěvování života, k děkování a sdílení.

Pane, v tento den ozař světlem všechny naše horizonty, 
zapal štědrostí naše ruce, 
dej, ať žijeme jako zažehnuté lampy. 
Amen

(převzato z knihy Klíčové otázky evangelia - Ermes Ronchi)