Archiv Listopad 2012

Zpívej ALELUJA a kráčej!

Nejradši bych v tom textu zvýraznila úplně všechno! Někdy některé věci potřebujeme prostě slyšet několikrát za sebou... Z breviáře: ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ Tit 2,12-13; Žid 10,24 O. Žijme v tomto nynějším věku rozvážně, spravedlivě a zbožně *…

Víte, že dneska měla Královéhradecká diecéze pouť?

Hlavním naším Královéhradeckým patronem je sv. Klement, to znamená, že jsme mohli slavit pouť, i když je pátek. ;-) Ale píšu to hlavně proto, abychom si vzali něco z toho, co psal sv. Klement Korinťanům. Věřím, že to můžeme brát tak, jakoby to psal…

Z breviáře...

Ze starokřesťanské homilie z II. století Živá církev je Kristovým tělem Ano, Pán říká: Po všechny dni se moje jméno tupí mezi pohany. A dále: Běda tomu, jehož vinou budou mluvit rouhavě o mém jménu. Proč dochází k tomu rouhání? Protože nečiníme, co…

Četba z breviáře (sv. Anežka)

Nemůžu si pomoct, ale dnešní texty v breviáři jsou zase nějak silný: ;-) PRVNÍ ČTENÍ Z listu svatého apoštola Pavla Římanům 12, 1-2. 9-18 Usilujte o dobro pro všechny lidi Pro Boží milosrdenství vás vybízím: přinášejte sami sebe v oběť živou, svatou…

Z "Katechezí" svatého Cyrila Jeruzalémského, biskupa

Síla víry působí, co přesahuje lidské schopnosti Pro víru máme sice jediné slovo, ale označuje dvě rozdílné skutečnosti. První druh víry se týká obsahu učení: spočívá ve vzepětí duše k nějaké skutečnosti a v souhlasu s ní a je pro duši užitečná, jak…

Z myšlenek jednoho kněze

Narazila jsem na 6 let staré články, které jsou ale stále aktuální...;-) Tak se s váma aspoň o úryvky z nich chci podělit: "...Já vím, být tam, kde mám být a poctivě dělat to, co mám dělat. Já vím, není pro mne v této chvíli jiný svět než tento… a…