Archiv Říjen 2013

Vůli sice mám...?

Že prý sv. Pavel nedovedl vykonat žádné dobro? Co pak teprve já? Kéž bychom dokázali být alespoň trochu pokorní jako on a vždycky měli tu dobrou vůli, která Pánu stačí, aby On v nás vykonal, co je třeba. A skrze Něho to možné je.(Kéž mají voliči i…

Když Pán o půlnoci přijde...

Aj, Ženich jde, zní z nebe hlas,kdo moudrý, ať procitne,lampu připraviti má čas, a tak hanbě unikne.Když Pán o půlnoci přijde, svým radost chtěje dáti, kdo nemoudrou pannou bude, venku zůstane státi. Lampa ta je svědomí tvé, olejem víra v Krista…