"Jako když se dvě řeky stékají tak,
že menší ztrácí svoje jméno a přebírá jméno větší,
přesně tak působí i Boží Duch,
když přichází do duše, aby se s ní spojil."

(sv. Marie Magdaléna de Pazzi)