Archiv Květen 2014

Duchu svatý, přijď!

Zavítej k nám, Duchu svatý, s Otcem, Synem též podstaty, a rozlej se v srdcích našich v darech spasení nejdražších. Mysl nám vírou osvěcuj a vůli láskou rozněcuj, paměť upevňuj v naději, svědomí v stálém pokoji. V úmyslu dobrém utvrzuj, srdce…

Jen pro dnešek...

Jen pro dnešek se budu snažit prožít den, aniž bych chtěl vyřešit problém svého života najednou. Jen pro dnešek budu co nejpečlivěji dbát na své vystupování, abych se choval důstojně, nebudu nikoho kritizovat a už vůbec se nebudu snažit někoho…

Litanie k sv. Janu Pavlu II.

K.: Pane smiluj se. L.: Pane smiluj se. K.: Kriste smiluj se. L.: Kriste smiluj se. K.: Pane smiluj se. L.: Pane smiluj se. Bože, náš Nebeský Otče smiluj se nad námi. Bože Synu, Vykupiteli světa, Bože Duchu Svatý, Bože v Trojici, jediný, Svatá Maria…