Archiv Duben 2017

Přijmout, co se stane

"Nezáleží na tom, co se ti stane, ale na tom, jak to přijmeš." Převzato z facebookového profilu časopisu IN!

Nejtěžší zkouška

"Život je ta nejtěžší zkouška ze všech. Mnozí lidé v ní propadnou, protože opisují od ostatních, a neuvědomují si, že každý má jiné otázky. Převzato z facebookového profilu časopisu IN!

Boží květy vyrůstají ve vyprahlé půdě

"I když jsme tedy hříšníci – všichni jimi jsme - a třebaže naše dobrá předsevzetí zůstala na papíře anebo pohledem na svůj život zjistíme, že jsme nakupili spoustu nezdarů... Zrána o Velikonocích můžeme jednat stejně jako ti, o kterých mluví…

Potom budete jásat

Začátek prvního listu svatého apoštola Petra (1, 1-21): Pozdrav a díkůvzdání ...Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví,…

...za tři dny

"Může se toho stát hodně ... za tři dny."

Zkoušky

"Protože sám trpěl ve svých zkouškách, může teď pomoci těm, kdo zkouškami procházejí."(Židům 2,18) Převzato z facebookového profilu časopisu IN!

Obětujme svá hnutí

"...A abych řekl to nejdůležitější – obětujme Bohu sebe, ano den za dnem obětujme sebe samé i veškerá svá hnutí. Berme všechno doslova, utrpením napodobujme Kristovo utrpení, krví uctívejme krev Kristovu, ochotně vystupujme s Kristem na kříž. Jsi-li…

Dítě, moc se strachuješ...

Dítě, moc se strachuješ.Pamatuj si, že to mám v rukách.Bůh Převzato z facebookového profilu "Vždy s Bohem" Možná to je právě to, co si člověk potřebuje připomenout, když celkem po náročném dni si až večer uvědomí, že to byl vlastně výroční den, kdy…

Otevřít své srdce

Prosím tě, Pane, nikdy mě nepřestaň volat k životu!Nikdy mi nepřestaň přikazovat, abych vyšel ze sebe samého, ze svého sobectví a strachu.Pomoz mi pochopit, že jen tehdy, když otevřu své srdce tobě a blížním, jen tehdy bude naplněné. Převzato z 5.…