Archiv Březen 2017

Musíme projít pecí

"Hliněné nádoby musejí projít pecí, aby mohly sloužit lidem. A lidé zrovna tak, aby mohli sloužit Bohu." Převzato z facebookového profilu "Vždy s Bohem"

Slzy jsou lupou...

"Slzy jsou nezbytnou lupou k vidění milosrdného a něžného Boha." Převzato od Paulínek

Pokora vyvyšuje Boha

"Být pokorný neznamená ponižovat sebe, ale vyvyšovat Boha." Myšlenka převzata s facebookového profilu "Vždy s Bohem"

Otočit stránku

Život je jako kniha. Některé kapitoly jsou smutné,některé šťastné a jiné jsou vzrušující, ale pokud neotočíš stránku, tak se nikdy nedozvíš, co bude dál. Myšlenka na den převzata z facebookového profilu "časopisu IN!"

Boží "včas"

Neboj se. Bůh je tu vždy včas. Věř mu. Myšlenka na den převzata z facebookového profilu "Vždy s Bohem"

Pokušení

V Kristu jsme byli pokoušeni, v něm jsme přemohli ďábla ...Proč však volám? Když chřadne mé srdce. Tím se ukazuje, že církev nežije ve všech národech po celém světě ve velké slávě, ale ve velkém pokušení. Náš život nemůže být během této pozemské…

Nevzdávej se

Zase tématická trefa... :-) "Nikdy se nevzdávej!" Převzato z facebookového profilu "Vždy s Bohem"

Síla od Boha

Zdá se mi to? Nebo se dneska oba autoři domluvili? :-) "Bože, dej mi sílu." Myšlenka pro dnešní den převzata z facebookového profilu "Vždy s Bohem" "Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu." (Fi, 4,13) Myšlenka na dnešní den převzata z…

Nový začátek

"Půst je nový začátek, cesta vedoucí k cíli Velikonoc,Kristovu vítězství nad smrtí."(papež František) Převzato z facebookového profilu časopisu IN!

Popeleční liturgie

Bože, dej, ať nás posilní dnešní půst, kterým zahajujeme úsilí o svou duchovní obnovu, abychom se naučili sebeovládáním statečně přemáhat zlo a konat dobro. Prosíme o to skrze tvého Syna... (vstupní modlitba)