Archiv Leden 2017

Pomoz mi pokračovat

"Bože, pokud se začnu vzdávat, pomoz mi pokračovat." Převzato z facebookového profilu "Vždy s Bohem"

Spánek

Dobře, tak já teda jdu "natáhnout hodinky"... :-) Myšlenka převzata z facebookového profilu časopisu IN!

On to může spravit

"Někdy tě Bůh nechá být v situaci, kterou jen On může spravit,abys objevil, že On je ten, kdo to spravit může." Myšlenka na den převzata z facebookového profilu "Vždy s Bohem"

Dovolme naději překonat obavy

Z dnešní katecheze papeže Františka (Jdt 8,11a.13.14b-15a.17b): „Drazí bratři a sestry, neklaďme nikdy Bohu podmínky a dovolme naději, aby překonala naše obavy. Důvěřovat Bohu znamená vstoupit do jeho úmyslů bez jakýchkoli nároků a zároveň přijmout…

Musíš se hýbat...

"Musíš se hýbat, pokud chceš, aby ti Bůh ukázal, kterým směrem jít." Myšlenka převzata z facebookového profilu "vždy s Bohem"

Mám strach z vlastních obav

3. neděle v mezidobí (A), www.paulinky.cz "...Ježíš se usadil v Kafarnau a právě tam oslovil rybáře: „Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí.“ Rybáři nejsou lidé, kteří sedí na břehu se založenýma rukama a naříkají, že ryby jsou příliš hluboko a…

Prohrané zápasy

"Všechny zápasy v životě nás mají něčemu naučit.Dokonce i ty, které prohrajeme." Myšlenka pro dnešní den převzata z facebookového profilu časopisu IN!

Bůh se postará...

"Nestresuj se, Bůh to má pod kontrolou." "Dej všechno Bohu a on se o Tebe postará." Myšlenky na den převzaty z facebookového profilu "Vždy s Bohem"

Bůh pomůže všem

"Bůh pomůže všem, na které přicházejí zkoušky."(Židům 2, 6) Myšlenka na den převzata z facebookového profilu "Citáty z Bible"

Bůh dává naději a klid

"Pokud procházíš těžkou dobou a máš stres, buď si jistý, že Bůh dává naději a klid." Otče, potřebuji tě. Potřebuji ten druh naděje, který můžeš dát jen ty. Ukaž mi prosím, co to znamená najít naději v tobě. Odpusť mi mé hříchy a dej mi tuto naději.…