Archiv Únor 2016

On je větší než já...

"Jsou v životě chvíle, kdy je nesmírně důležité věřit v něco většího, než jste vy sami."(Zig Ziglar) Převzato z facebookového profilu časopisu IN!

Umět čekat

"Umět čekat na správný čas se člověk učí celý život."(V. Kodet) Převzato z facebookového profilu Papežských misijních děl

Chtění a rozhodnutí

"Chtění se zaměřuje na cíl,rozhodnutí ale na to, co k cíli vede."(sv. Tomáš Akvinský) (převzato z facebookového profilu Papežských misijních děl)

On ví, kolik nám dá sil

"Jak dobrý je Bůh. Jak přizpůsobuje zkoušky silám, které nám dává." (Myšlenka na dnešní den sv. Terezie z Lisieux)

Boží slovo jako zbraň proti pokušení

"V každém světci zároveň dřímá i velký démon. V protikladu k vrcholům svatosti vždy zejí propasti lidské křehkosti. Velké ctnosti jsou vždy doprovázeny velkými pokušeními.Ctnosti jsou pak o to větší, o co náročnější bylo odolat pokušení."(Amedeo…

...jako lakomec za pokladem

Kdybyste věděli, jakou hodnotu má v Ježíšových očích malé zřeknutí se,usilovali byste o něho jako lakomec, který se honí za pokladem."(sv. Terezie z Lisieux) Převzato z projektu PÔST S KONFERENCIOU BISKUPOV SLOVENSKA

Všechno je příprava

"Všechno, čím si procházíš, tě připravuje na to,o co jsi žádal." Převzato z facebookového profilu Vždy s Bohem