Archiv Leden 2016

Od hříchu ke zkaženosti

"Modleme se k Bohu, aby se slabost, která nás navádí k hříchu, nikdy nezměnila ve zkaženost. Také při dnešní ranní homilii v domě sv. Marty se papež František vrátil k tomuto již vícekrát pojednávanému tématu. Využil k tomu biblické vyprávění o…

Trpělivost dosáhne všeho

Myšlenka na dnešní den z www.missio.cz: "Nic tě nemá znepokojovat ani lekat. Trpělivost dosáhne všeho." (sv. Terezie z Avily) Ilustrace převzata z facebookového profilu Papežských misijních děl

7 divů světa

"7 divů světa: vidět, slyšet, dotýkat se, ochutnat, cítit, smát se, milovat" Převzato z facebookového profilu "Vždy s Bohem"

Buď závislý na Bohu

„Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.“ (2. Korintským 12:9) "Překážky, problémy a obtíže jsou Božím darem pro soběstačné. Nedovolí ti, abys svou slabost používal jako berlu nebo snahu se z něčeho vykroutit, dovolí ale,…

Polotovarem ctnosti je slabost

"Každý z nás má nějaké pokušení....Bůh nám dává ctnosti jako polotovar. Dává nám je v podobě slabosti. Člověk může získat ctnost právě tím, že překonává svoji slabost, nemoc, bezmoc... Teprve ve slabosti může zazářit Boží moc. Když si je člověk…

Doba radosti i bolesti

"Víra prochází dobou radosti i bolesti jako každá autentická zkušenost lásky."(papež František) Převzato z facebookového profilu časopisu IN! "...Víra prochází dobou radosti i bolesti, světla i temnoty, jako každá autentická zkušenost lásky.…

Mít dobrou vůli...

"Být dobrý neznamená nedopouštět se nedostatků, spíše mít dobrou vůli je napravit." (sv. Jan Bosco) Převzato z facebookového profilu Papežských misijních děl

Spolu to můžeme zvládnout...

"Pane, prosím, pomoz mi pamatovat si, že se nestane nic, co spolu nemůžeme zvládnout." Převzato z facebookového profilu "Vždy s Bohem"

Máte se rádi?

"Možná někdo nemá rád svůj charakter... ale většinou zápasíme s tím, co souvisí s naším tělem... To nejstupidnější je, že lidé zápasí s tím, jak na venek vypadají a pak taky s naší tělesností. S tím, jak se to naše tělo projevuje. Jak ho neumíme…

Vztah s Bohem

"Nejlepší vztah, který kdy budeš mít, je ten s Bohem." Převzato z facebookvoého profilu Vždy s Bohem