Archiv Září 2015

Bůh chce vidět, že bojuješ...

"Boha nezajímá, jestli vyhráváš, nebo prohráváš. Chce vidět, že bojuješ." (M. Kuffa) Převzato z facebookového profilu IN!u

Zakusit vlastní slabost...

30. září 1897 – umírá patronka misií sv. Terezie z Lisieux, která říká: "Co bych dělala, co by ze mne bylo, kdybych se spoléhala na své vlastní síly?! Moc dobře chápu, že svatý Petr klesl. Ten ubohý svatý Petr spoléhal sám na sebe, místo aby se…

Člověk je přece tak slabý a Bůh to ví!

"...skutečným kamenem úrazu našeho duchovního života není hřích - člověk je přece tak slabý a Bůh to ví! -, ale způsob, jakým se vyrovnáváme s následky hříchu." zdroj: Paulínky na 26. neděli v mezidobí B Kdo není proti nám, je s námi. Svádí-li tě k…

Kde nic není, ani Duch sv. nemá do čeho fouknout...

Přednáška P. V. Kodeta - Život v plnosti III.(Třetí přednáška na téma "Překážky Božího působení" zazněla během rekolekce v Univerzitním pastoračním centru v Bratislavě ve dnech 30.4.-2.5.2010.) zdroj ilustrace ...člověk nemůže za to, do jaké rodiny…

Jsem křesťan...

"...Byl jsem ztracený, Ježíš mě našel a odpustil mi... Klopýtám a potřebuji, aby mě Ježíš vedl... Jsem slabý a potřebuji Jeho moc... Ježíš mě miluje navzdory mým chybám..." zdroj

Bůh je dost mocný, aby nás znova narouboval

"...Právě matka všech, církev, a právě pastýř v ní přece všude hledá ty, kdo bloudí, posiluje ty, kdo jsou slabí, léčí ty, kdo jsou neduživí, obvazuje ty, kdo jsou ranění, jedněm pomáhá z toho, druhým z onoho, aniž by se navzájem znali. Ona je ovšem…

Nepouštěj to srdce na procházku bez rozumu...

Život v plnosti II. (P. Vojtěch Kodet) (Druhá přednáška na téma "Život v plnosti" byla pronesena v rámci třídenní rekolekce v Univerzitním pastoračním centru v Bratislavě ve dnech 30.4.-2.5.2010.) Ježíš přišel, abychom měli život v hojnosti... v…

Pane, smiluj se nade mnou aneb 100 bodů do nebe

Doporučuju si pro doplnění poslechnout přednášku na stejné téma letošní přednášky z KCHK, která teď běží na TV-Noe: Život v plnosti I. (P. V. Kodet) (První přednáška na téma "Kým jsem pro Ježíše" byla pronesena v rámci třídenní rekolekce v…

Jste krásnější, než si myslíte...

Bůh ví, proč se mi pod myš připletlo tohle video...Protože ale na náhody ani smůly nevěřím, :-) tak ho aspoň předávám dál. ...a říkám si, jak by každého z nás asi popsal náš nebeský Otec...?Mít tak Jeho pohled na sebe i na druhé...

Já tě budu čekat za zatáčkou...

"Má dcero, což nechápeš, že bolesti, které ti sesílám, jsou úměrné tvým silám? Ušité tobě na míru? Jsou to pouta, která tě spojují s tvým Milovaným. Poděkuj mi za malou zkoušku jako za květinu, kterou tvůj Milý s novou něžností klade na tvé srdce.…