Archiv Srpen 2015

Čas modlitby

Katecheze papeže Františka na gen. audienci, nám. sv. Petra, 26.8.2015: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Po reflexi o tom, jak rodina prožívá sváteční chvíle a práci, budeme nyní uvažovat o času modlitby. Nejčastější nářky křesťanů se týkají právě…

Láska a utrpení

Myšlenka na den z www.missio.cz: "Dvě věci člověka přivádějí ke zralosti: LÁSKA a UTRPENÍ!"(J. Messner)

LÁSKA chce být milována

Miluji, protože miluji; miluji, abych miloval "Láska si sama stačí, líbí se sama sebou a kvůli sobě. Je sama sobě zásluhou i odměnou. Láska nehledá důvod ani plod svého bytí mimo sebe: jejím plodem je to, že miluje. Miluji, protože miluji; miluji,…

Kdo vytrvá..., bude spasen

"Kdykoli nás postihne nějaké trápení či soužení, je to pro nás napomenutím i výstrahou. Neboť ani sama naše svatá Písma nám neslibují pokoj, bezpečí, klid. Evangelium nezamlčuje ani soužení, trápení a pohoršení. Ale kdo vytrvá až do konce, bude…

Panna Maria Sněžná

Dnešní památku Posvěcení římské baziliky Panny Marie jsem mohla oslavit účastí na poutní mši sv. (Díky Marušce, která mi to připomněla...) ;-) Bazilika Santa Maria Maggiore v Římě je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších mariánských kostelů na…

Orámovaný den modlitbou

Všemohoucí Bože, děkujeme ti za tento nový den a prosíme tě: chraň nás svou milostí, abychom nesešli na cestu hříchu, a veď naše myšlenky, slova i skutky, abychom ti dnes zbožně a spravedlivě sloužili. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,…