Archiv Červenec 2015

Sv. Anna a déšť

Svatý Jáchym a svatá Anna jsou patrony manželských párů. Ke sv. Anně se obracejí zvlášť ti, kteří prosí za šťastný sňatek a manželství, za požehnání dětí, nebo za šťastný porod. Jako svou patronku ji vidí matky, vdovy, ženy v domácnosti a mnozí…

Pod křížem šlo o zápas víry

"U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí ten učedník, kterého měl rád, řekl matce: »Ženo, to je tvůj syn.« Potom řekl učedníkovi: »To je tvá matka.« A…

Na hnoji rostou nejkrásnější květiny

"Skrze Zákon jsem Zákonu umřel, abych žil pro Boha. Spolu s Kristem jsem ukřižován. Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. Avšak tento život v těle žiji ve víře v Božího Syna, protože on mě miloval a za mě se obětoval."(1.čtení Gal 2,19 –20) ..…

Boží vůle? ...nevím

"Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka."(z dnešního evangelia: Mt 12,46-50) Co je ale tou "vůlí mého Otce"? Často máme tendenci svádět na Boží vůli úplně všechno... a nejvíc hlavně to, co se nám nepovede, co…