Archiv Květen 2015

Bůh vidí ve tmě

Do dnešního večera po představení Zraněný Pastýř nějak zapadá i toto zamyšlení: "Má taktika pro dnešní dobu Dnešní člověk, člověk skutečně nezávislý, chce vše uspořádat podle svého gusta. Jeho situace není nikdy přesně podle jeho přání, chce ji…

Sv. Zdislavo, oroduj za nás!

Sv. Zdislava (30. května) je patronka rodin a ukazuje nám, jak život v manželství může být plodný, požehnaný a plný pokoje. životopis sv. Zdislavy "Řádnou ženu, kdo ji najde? Větší cenu má než perly. Srdce jejího manžela na ni spoléhá. Zdobí se…

Jdu ven...

Měli byste si každý den sednout na 20 minut do přírody.A když máte moc práce, seďte tam alespoň hodinu. Zdroj: www.jdeteven.cz

Začíná zase čas "jobovek"

"Děkujme Hospodinu, našemu Bohu, on nás zkouší, jako zkoušel naše otce. Myslete na to, jak jednal s Abrahámem a Izákem a co všechno se stalo Jakubovi. Jako je nezničil, když zkoumal jejich srdce, tak ani nás. Hospodin švihá ty, kteří jsou mu blízko,…

Ve škole Ducha svatého

"... Ale svatost, to je hledání a plnění Boží vůle. Tím se nemyslí rozluštění záhady sfingy ani orientační běh, kdy je potřeba projít bez chyby všechna stanoviště... Je to spíše postupné objevování jedinečného a nádherného plánu, který s námi Bůh má…

Litanie k Duchu svatému

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. (odpověď: Budiž veleben) Sestup na nás Duchu svatý a utvoř si v našich srdcích příbytek. Duchu svatý, jenž jsi s Otcem i Synem uctíván, nauč nás žít ve…

Přijď, Duchu svatý...

...nějak je zase čas "provětrat" kartičku s touto modlitbou: "Příjď, Duchu svatý, vstup do našich vztahů.Do vztahů, které jsou někdy bolavé nebo obtížné.Přijď a vnes do těchto vztahů svoje Světlo.Proměň naše vztahy.Uzdrav je, prosím.Ať jsou čisté,…

Zavítej k nám, Duchu svatý

Zavítej k nám, Duchu svatý, s Otcem, Synem též podstaty, a rozlej se v srdcích našich v darech spasení nejdražších. Mysl nám vírou osvěcuj a vůli láskou rozněcuj, paměť upevňuj v naději, svědomí v stálém pokoji. V úmyslu dobrém utvrzuj, srdce…

Ztrátou získáváme nejvíc

Jednou se zeptali jednoho mnicha: "Co jsi získal tím, že se pravidelně modlíš k Bohu?"On se zamyslel a odpověděl na to:"Nic. Ale vím, co jsem ztratil - hněv, zlost, chamtivost, závist, nejistotu, strach... Někdy odpověd na naše modlitby a prosby…

Bez krize není život

Záznam celé čtvrté přednášky z postní obnovy P. V. Kodeta na téma evangelizace, která zazněla v Pastoračním středisku v Praze-Dejvicích dne 20. 2. 2015, si můžete poslechnout zde "Děkujeme Ti, Pane Ježíši, že jsi s námi ve všem, co prožíváme. Pro…