Archiv Březen 2015

Kde je víc lásky, je i pravda

"Kde je víc lásky, tam je pravda, protože tam je Bůh a jeho království." (sv. Hildegarda z Bingenu)

Před tváří Pána...

"Před tváří Pána je cennější trocha čisté lásky než všechny ostatní skutky dohromady." (sv. Jan od Kříže)

Láska je vůle orientovaná k dobru

Začalo to pátečním evangeliem (MK 12. 28-34): "...Zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“ Ježíš odpověděl: „První je toto: ‚Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán; miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své…

Marná snaha jazyka

"Když se srdce nemodlí, potom se jazyk marně namáhá." (sv. Bernard ze Sieny)

V rezavém zrcadle svou tvář nespatříš

Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Řekneš-li „Ukaž mi svého Boha“, odpovím ti „Ukaž mi svého člověka a já ti ukážu svého Boha“. Ukaž tedy, jsou-li tvé duchovní oči vidoucí a zdali tvé srdce umí naslouchat. Vždyť přece i ti, kdo…

Trpělivost ve zkouškách

Sice už včerejší, ale stále platné: "Nejlepší a nejsilnější zbraní na dobytí nebe je trpělivost ve zkouškách. Komu Bůh nedá tělesné síly, ten je nepotřebuje. Pán je spokojený, když každý dá to, co má."(sv. Terezie z Avily)

Člověk nedělá, co by chtěl

Nejhlubší otázky, které si lidstvo klade Dnešní svět se jeví zároveň jako mocný i slabý, schopný nejlepšího i nejhoršího, neboť se mu otvírá cesta k svobodě nebo otroctví, k pokroku nebo úpadku, k bratrství nebo nenávisti. Mimoto si člověk uvědomuje…