Archiv Březen 2015

Zapřít Ježíše nebo sám sebe?

V dnešním slově na den (evangeliu) čteme: „Svůj život za mne položíš? Amen, amen, pravím tobě: Než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“ (Jan 13. 38) Ježíš dobře věděl... ale také nám říká: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a…

Blahoslavení čistého srdce...

Vím, že toho jste teď po diecézku všichni plní, ale kdyby přeci jenom někdo nezachytil žádnou z papežových myšlenek ke světovému dni mládeže, tak tady jsou: (Chápu, číst se to člověku nechce, je to totiž dost dlouhé... ;-) Ale když vám to někdo čte…

SLOVO je světlem pro rozum a ohněm pro vůli

"Pánovo slovo je světlem pro rozum a ohněm pro vůli, aby člověk mohl poznat a milovat Boha."(sv. Vavřinec z Brindisi)

Když se duše vlévá do Ducha

"Jako když se dvě řeky stékají tak, že menší ztrácí svoje jméno a přebírá jméno větší,přesně tak působí i Boží Duch, když přichází do duše, aby se s ní spojil." (sv. Marie Magdaléna de Pazzi)

Co si mám počít?

Taky si někdy říkáte: "Co si mám asi teď počít?" Jsou dny, kdy takových situací je hodně a někdy zase méně, ale žádný den se většinou neobejde bez podobně laděné otázky, pokud se člověk snaží hledat, co je správné. Dnešní den slavnosti Zvěstování…

Kdo může hodit kamenem?

Ježíš však odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství; postaví ji doprostřed a řeknou mu: „Mistře,…

...jako když nás bolí zub

"Boží přítomnost si máme uvědomovat tak silně, jako si uvědomujeme například to, že nás bolí zub."

Nitro je lampou těla

"Cestou ať tě vede víra a cestou ať ti je Svaté písmo! A dobrým vůdcem Slovo z nebe. Od této lampy si i ty zapal svoji lampu, aby svítila do tvého vnitřního člověka, který zas je lampou tvého těla." (Sv. Ambrož) Závěrečná modlitba z breviáře:…

Láska je jako Měsíc

"Láska je jako Měsíc. Neroste-li, ubývá." (Silvano Fausti) více: E-neděle od Paulínek: 5. neděle postní (B)

Dobrá vůle bez sebelásky

"Abychom se líbili Bohu, nemusíme mnoho vykonat, ale spíše všechno konat s dobrou vůlí, bez jakékoli sebelásky a lidských ohledů." (sv. Jan od Kříže)