Archiv Únor 2015

Člověk nedělá, co by chtěl

Nejhlubší otázky, které si lidstvo klade Dnešní svět se jeví zároveň jako mocný i slabý, schopný nejlepšího i nejhoršího, neboť se mu otvírá cesta k svobodě nebo otroctví, k pokroku nebo úpadku, k bratrství nebo nenávisti. Mimoto si člověk uvědomuje…

Trpělivě omlouvat

Vrcholem bratrské lásky je láska k nepřátelům. A nic nás k ní nepovzbuzuje tolik, jako když vděčně rozjímáme o podivuhodné trpělivosti Kristově. Vždyť ten, jenž krásou vyniká nad lidské syny, trpělivě nastavil svou sličnou tvář slinám bezbožníků;…

Pokoj, odvaha a moudrost

Je milé dostat e-mailem jedno takové zamyšlení na každý postní den. To dnešní asi všichni znáte, ale stejně si ho nechci nechat pro sebe: ;-) "Bože, dej mi pokoj, abych přijala to, co nemůžu změnit. Dej mi odvahu změnit to, co změnit můžu a mám. A…

Bez pokušení není vítězství

"...Proč však volám? Když chřadne mé srdce. Tím se ukazuje, že církev nežije ve všech národech po celém světě ve velké slávě, ale ve velkém pokušení. Náš život nemůže být během této pozemské pouti bez pokušení; cesta kupředu totiž vede jen přes naše…

Naše místo je ZA Pánem

Moc pěkné zamyšlení na prahu postní doby: "...Ani naše místo není tam, kde Pána předbíháme a radíme mu, co a jak má dělat - protože ve skutečnosti nevíme vůbec nic a jen ve světle Ducha a v blízkosti Kristova srdce se postupně učíme rozumět těm…

Svět je pole, tak na něm kopejme

O hledání moudrosti Usilujme o pokrm, který nepomíjí; pracujme na díle naší spásy. Pracujme na vinici Páně, abychom mohli dostat denár denní mzdy. Usilujme o moudrost, která říká: Kdo se o mě snaží, nezhřeší. Svět je pole, říká Pravda. A tak na něm…

Není to tím, že mi chybí láska?

Povzbuzení k lásce a horlivosti Z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům (5, 25 – 6, 18): Protože Duch je naším životem, podle Ducha také jednejme! Neshánějme se po slávě, není to k ničemu, nechovejme se k sobě navzájem vyzývavě, nebuďme mezi sebou…

Jednejme podle Ducha

Z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům (5, 1-25): Pravá svoboda ...Bratři, vy jste byli povoláni ke svobodě. Ta svoboda však nesmí být záminkou, abyste se vraceli k prosazování sebe. Spíše si navzájem posluhujte láskou. Celý Zákon totiž ve své…

Nemůžeme stále žít v naprostém pokoji...

...Právě tak jako Boží prozřetelnost je tak všeobsáhlá, že nic nemůže padnout mimo její rámec, dokonce i hřích v ní nachází své pravé místo, stejně i naše odevzdání musí být natolik naprosté, aby zahrnulo naše starosti i naše pokušení a uvedlo je na…

"Domácí" postní obnova

... už za týden začíná... Nedostaneš se letos na žádnou postní "duchnu"? Stačí si zapnout TV-Noe ve správný den a čas a taková domácí duchovní obnova může začít... :-) Já už to poslouchám trochu v předstihu a můžu jenom doporučit! Tak nezapomeňte na…