Archiv Duben 2014

Litanie k sv. Janu Pavlu II.

K.: Pane smiluj se. L.: Pane smiluj se. K.: Kriste smiluj se. L.: Kriste smiluj se. K.: Pane smiluj se. L.: Pane smiluj se. Bože, náš Nebeský Otče smiluj se nad námi. Bože Synu, Vykupiteli světa, Bože Duchu Svatý, Bože v Trojici, jediný, Svatá Maria…

Bolest roste s velikostí lásky...

Požehnané Velikonoce plné Mariiny víry, pokory, vytrvalosti, důvěry, naděje a lásky, která spolu s Ježíšem přijímá Boží vůli a překonává každou lidskou bolest,...vždyť hrob je prázdný...