Archiv Březen 2014

Vstávej, lenochu!

Z dnešního breviáře: "...Až ti bude úzko, až tě v posledních dnech stihnou tresty, vrátíš se k Hospodinu, svému Bohu, a budeš ho poslouchat, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh milosrdný, neopustí tě, ..."(Dt 4, 29-31)"...Jestliže se obrátíte a…

Postní kalendář od kolegyně ;-)

Úkol pro dnešní den 10.3.2014: "Udělej nějaký dobrý skutek, aby o něm nikdo nevěděl." Postní kalendář na každý den k tisku v pdf: Postní kalendář.pdf

O pokušení...

V nedělním evangeliu jsme četli: "Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla..." (Mt 4, 1 - 11) (Všimli jste si, že tím, kdo Ježíše vyvedl na poušť, byl Duch?) Ďábel Ježíše nesváděl rovnou k něčemu hodně hříšném (udělat z kamene…

Dokud dýchám...

"Nikdy nekončící milost:- brány srdcí otvírá, - odpouští a přijímá, - nezná strach a zklamání, - před ní padá každá touha po vlastním uznání.- umí vzít a umí dát- mě učí pevně stát- srdci rytmus udává- žiju pro ni a ona ve mně svůj domov má.Dokud…

Půst, jaký se líbí Bohu

Z knihy proroka Izaiáše: (58, 1-12) Toto řekl Pán, Bůh: „Volej plným hrdlem, nepřestávej, jak polnice povznes svůj hlas! Vyčti mému lidu jeho nepravost, Jakubovu domu jeho hříchy! Neboť den co den mě hledají a usilují poznat mé cesty jako lid, který…

Seděli a neřekli ani slovo...

Z textů na dnešní den: ...Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě…