Archiv Únor 2014

Seděli a neřekli ani slovo...

Z textů na dnešní den: ...Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě…

Nestěžujte si...

Nestěžujte si jeden na druhého, bratří, abyste nebyli odsouzeni. Hle, soudce stojí přede dveřmi! Za příklad trpělivosti v utrpení si, bratří, vezměte proroky, kteří mluvili ve jménu Páně. Hle, ‚blahoslavíme ty, kteří vytrvali‘. Slyšeli jste o…

Umyjte si ruce...

"Odkud jsou mezi vámi boje a sváry? Nejsou to právě vášně, které vás vedou do bojů?Chcete mít, ale nemáte. Ubíjíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se a bojujete – a nic nemáte, protože neprosíte. Prosíte sice, ale nedostáváte,…

Bez toho kříže by to nešlo?

Ježíš: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne." člověk: "Pane Ježíši, a bez toho kříže by to nešlo?" Ježíš: "Nešlo." člověk: "A proč?" Ježíš: "Protože každá bolest Tě připravuje na odchod z tohoto světa, aby ses ho…

Nebuď líný čerpat...

Boží slovo je nevyčerpatelným zdrojem života Boží slovo je stromem života, který ti ze všech stran nabízí své požehnané plody, a je jako skála, která se otevřela na poušti a všem kolem poskytla duchovní nápoj. Apoštol říká: Jedli duchovní pokrm a…