Archiv Září 2013

Když Pán o půlnoci přijde...

Aj, Ženich jde, zní z nebe hlas,kdo moudrý, ať procitne,lampu připraviti má čas, a tak hanbě unikne.Když Pán o půlnoci přijde, svým radost chtěje dáti, kdo nemoudrou pannou bude, venku zůstane státi. Lampa ta je svědomí tvé, olejem víra v Krista…

Svatováclavský "náskok" :-)

Znáte to? Už máte v práci jakžtakž vše hotovo a chystáte se takhle v pátek v podvečer opustit kancelář, když zazvoní telefon a za pár minut vkročí do místnosti šéf s jakousi nepříjemnou situací, která je urgentní a musí se vyřešit ještě před…

Pase a soudí

Budu své ovce pást na dobré pastvě "...A nakonec říká: Budu je pást a soudit. Tak může pást jedině Pán, aby pásl a soudil. Neboť kdo z lidí smí soudit člověka? Všude je plno unáhlených soudů: Vždyť ten, nad kým jsme už zoufali, se může náhle obrátit…

...jak nebezpečné je mlčet

DRUHÉ ČTENÍ Z kázání svatého Augustina, biskupa (Sermo 46, 20-21: CCL 41, 546-548) Dělejte, co vám říkají, ale podle jejich skutků nejednejte Proto, pastýři, slyšte Hospodinovo slovo. Ale co máte slyšet? Tak praví Pán, Hospodin: Hle, já přijdu na…

Pane, díky za Tvoje kladivo a dláto!

Z dopisu svatého Pia z Pietrelciny, kněze (Editio 1994: II., 87-90, n. 8) Stavební kameny věčného chrámu Božský Umělec usilovně buší do spasitelného dláta a pečlivě opracovává kameny, aby je připravil pro stavbu věčného chrámu. Tak zpívá naše…

Nejen konat dobré, ale vydržet, co je zlé...

Z kázání svatého Augustina, biskupa (Sermo 46, 13: CCL 41, 539-540) O slabých křesťanech Neposílili jste, co bylo slabé, praví Pán. Říká to špatným pastýřům, těm, kteří myslí jen na sebe, ne na to, co patří Ježíši Kristu. Pastýřům, kteří k svému…

Připrav svou duši na pokušení

Druhé čtení, pátek 24. týdne Z kázání svatého Augustina, biskupa Připrav svou duši na pokušení Již jste slyšeli, co špatní pastýři s oblibou dělávají. A teď se podívejte, nač nedbají: Neposílili jste, co bylo slabé, neuzdravili jste nemocné, zraněné…

Jsi spokojen/a?

1. Timoteovi 6, 2 - 12 Ti, kdo mají věřící pány, ať k nim nemají menší úctu proto, že jsou jejich bratří, nýbrž ať jsou jim poddáni o to raději, že mohou sloužit věřícím a milovaným. Tomu všemu uč a to přikazuj. Jestliže někdo učí něco jiného a…

Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý...

Dnešní liturgické texty: 1. Timoteovi 4, 12 - 16 Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě. Než přijdu, ujmi se předčítání, kázání, vyučování. Nezanedbávej svůj dar,…

"Co je mi do toho? Ať si každý dělá, co chce.

aneb: Stal jsem se vaším nepřítelem, ptá se, proto, že vám říkám pravdu?" Z kázání svatého Augustina, biskupa (Sermo 46, 6-7: CCL 41, 533-534) A nikdo nemyslí jen na svoje zájmy, ale na zájmy Ježíše Krista Řekli jsme si, co to znamená živit se…