Archiv Srpen 2013

Buď se mnou, Pane!

Modlitba sv. Augustina (+430) Když hloubám v starostech, mně pomáhej, Pane! Když vzdychám a soužím se, mne pozvedej, Pane! Když nevím, kudy kam, ty veď mne, Pane! Když po širokých cestách světa jdu, buď se mnou, Pane! (Confessiones VI,5) Převzato z…

Pravý žebřík do ráje...

Ze čtení dnešního breviáře: Z dopisu svaté Růženy (Ad rnedicum Castillo: edit. L. Getino, La Patrona de América, Madrid 1928, pp. 54-55) Poznejme Kristovu lásku přesahující všechno poznání Pán a Spasitel pozdvihl svůj hlas a s nesrovnatelnou…

Chci být "svatý muž" ;-)

Ze včerejšího breviáře: DRUHÉ ČTENÍ Z komentáře svatého Řehoře Velikého, papeže, ke knize Job (Lib. 3, 39-40: PL 75, 619-620) Navenek boje, uvnitř úzkosti Svatí mužové, když se octnou uprostřed boje, bývají vystaveni zároveň těm, kdo na ně útočí, i…

Sv. Jana Františka - mučednice lásky

Z breviáře dnešní památky: Z pamětí sepsaných řeholní sestrou, sekretářkou svaté Jany Františky Silná jako smrt je láska Jednoho dne pronesla svatá Jana následující ohnivé věty, okamžitě věrně zaznamenané: "Milované dcery, většina našich svatých…

Cesta světla

Z listu Barnabášova: Cesta světla je tedy taková: Chce-li se někdo tou cestou ubírat k vytčenému cíli, ať si hledí svých skutků. Poznání, jak po ní jít, které nám bylo dáno, je takové: Budeš milovat svého Stvořitele, ctít budeš svého Tvůrce,…

Barnabáš nám píše:

"...Protože doba je zlá a Protivník je mocný, musíme se mít na pozoru a dbát na ustanovení Páně. Pomocníky naší víry jsou bázeň a vytrvalost, našimi spolubojovníky trpělivost a zdrženlivost. Pokud jsou tyto neporušené a zůstávají zaměřené na Pána,…

Sv. Ignác píše Polykarpovi:

"Společně se namáhejte, společně bojujte, společně ať putujete, společně trpíte, společně usínáte i vstáváte jako Boží správci, hospodáři a služebníci... Váš křest ať je jako brnění, víra jako přilba, láska jako oštěp, trpělivost jako zbroj. Vaší…