Archiv Červen 2013

Jsme vyzbrojeni spravedlností k útoku i k obraně...

z dnešního čtení: (to je tak, když nám Pán chce dát najevo, že je s námi a povzbudit nás, když to právě nejvíc potřebujeme...) "...ale ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci, v mnohé vytrvalosti, v souženích, tísni, úzkostech, pod ranami, v…

Buďte svědky své víry!

Papež Pavel VI. k mládeži: Buďte svědky své víry! Žijte a hlásejte – při vší úctě k přesvědčení druhých – křesťanský životní názor; skutky, slovy, se vší prostotou a radostí, s odvahou, bez ústupků a bez zbabělosti. K hlásání evangelia vás…

O žalmech

I když celé Písmo svaté dýchá milostí Boží, přece jen zvlášť drahá je kniha Žalmů. ... Dějiny (Božího lidu) nám dávají návod k jednání, zákon poučuje, proroctví zvěstují a napomenutí vedou k nápravě, poučné spisy radí. V knize Žalmů je to nejlepší z…

Úsudek o mně patří Pánu

Breviář nám zase v těchto dnech nabízí čtení z knihy Job a příslušné komentáře. Myslím, že každý z nás nějakou tu "jobovku" zažil nebo zažívá...;-) DRUHÉ ČTENÍ Z duchovních naučení svatého Doroteje, opata (Doct. 13, de accusatione sui ipsius, 2-3;…

Duše se vnějším tlakem taví a čistí

Z breviáře: DRUHÉ ČTENÍ Z komentáře svatého papeže Řehoře Velikého ke knize Job (Lib. 10, 47-48: PL 75, 946-947) Vnitřní svědek Komu se vysmívá jeho přítel tak jako mně, bude volat Boha, a ten ho vyslyší. Když se slabé mysli dostane za dobré skutky…