Archiv Květen 2013

Darovací smlouva

"Pán Ježíš právě tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, rozlámal ho a řekl: "Toto je moje tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku." Podobně vzal po večeři i kalich a řekl: "Tento kalich je nová smlouva, potvrzená mou krví.…

Cítíš se jako ovce mezi vlky?

Dnešní modlitby církve jsou díky sv. Janu Nepomuckému plné povzbuzení pro všechny zkoušené a trpící... Přidávám aspoň jedno z nich:http://breviar.sk/cz/default.htm DRUHÉ ČTENÍ Ze spisů pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna Bůh neopustí svoje věrné…

Dopřej si čas

Autor knihy: Notker Wolf Nakladatelství: Nakladatelství Paulinky Dopřej si čas, je to tvůj život "...Notger Wolf rozjímá o vztahu práce a času, o nebezpečí zahálky, o práci jako požehnání i prokletí, potěšení i břemenu. Speciálním druhem práce je…

Marii vzývej!

Už to tu jednou bylo, ale když ono to je pořád a právě dnes aktuální...;-) Z homilií svatého Bernarda, opata (Hom. in Laudibus Virginis Mariae 2, 17: PL 183, 70-71) Maria je naše prostřednice a orodovnice Maria je vznešená hvězda vyšlá z Jakuba,…

Zajímavý dopis pro děti, otce a mládež... ;-)

Z prvního listu svatého apoštola Jana 2, 12-17 Kdo koná, co chce Bůh, zůstává navěky Píšu vám, milé děti, protože vám byly odpuštěny hříchy pro Ježíšovo jméno. Píšu vám, otcové, protože jste poznali toho, který je od počátku. Píšu vám, mládeži,…

Rozhodl Duch sv. a my

Myšlenky k velikonoční době 6. neděle velikonoční, cyklus C 05. 05. 2013 ICLic. Pavel Seidl, Chlumec nad Cidlinou http://www.bihk.cz/pastorace/archiv/myslenky-k-velikonocni-dobe/39 "... Lidská nedokonalost sice vzbuzuje nejistotu i určité obavy, ale…

Duch vane, kudy chce...

Téma pokračuje i dnes, neuvěřitelné, jak se vše doplňuje: ;-) Myšlenky k velikonoční době Sobota po 5. neděli velikonoční 04. 05. 2013 Mgr. Pavel Tobek, Kutná Hora – Sedlec Pavel přišel do Derbe a Lystry. Tam byl jeden učedník jménem Timotej. Byl to…