Archiv Únor 2013

Usilujte o dobro

PRVNÍ ČTENÍ Z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům 5, 1-28 Chování synů světla "...Prosím vás, bratři, abyste uznávali ty, kdo se mezi vámi namáhají, jsou v církevní obci vašimi představenými a napomínají vás. Mějte je ve zvláštní lásce…