Archiv Leden 2013

Televize? nebo Hospodin?

Žalm 23 nově aneb, jak se změní, když vyměníme první slovo...;-) Televize je můj pastýř, nic nepostrádám. Dává mi prodlévat na měkkém gauči. Vodí mě ke stokám plným krve. Umrtvuje mou duši. Vede mě po svých cestách pro blaho reklamy. I kdybych šel…

Boží politika ;-)

Z hymnu v breviáři na dnešní den: Pán učí: Blahoslavení chudí duchem, v kterých není pýcha ni žádost bohatství, těch je nebeské království. Blahoslavení lkající, rozličný kříž snášející, nechají světa marností, budou potěšeni dosti. Blahoslavení…

Panno Maria, přijď nám na pomoc!

Z traktátu roudnického převora Petra Klarifikátora Modlitba k Panně Marii za jednotu církve K tobě ať se obrací má modlitba, blažená Panno, neboť tvůj sladký hlas nedoléhá ani tak k lidskému sluchu, jako spíše k srdci Miláčkovu. K tobě volám, mocná…