Duchu svatý, na přímluvu Královny letnic


uzdrav mou mysl
od nerozvážnosti, neznalosti, zapomnětlivosti,
tvrdosti, předsudků, omylů a zkaženosti
a vzbuď ve všem Moudrost – Ježíše Krista, který je Pravda.

uzdrav moji citlivost
od lhostejnosti, podezíravosti, špatných náklonností,
vášní, smyslovosti, smyslnosti
a vzbuď ve všem záliby, city a náklonnosti Ježíše Krista, který je Život.

uzdrav moji vůli
od apatie, lehkomyslnosti, nestálosti,
lhostejnosti, tvrdošíjnosti, špatných návyků
a vzbuď ve mně Ježíše Krista, který je Cesta.

Vzbuď ve mně novou lásku k tomu, co miluje on sám, Ježíš Kristus.

 (Převzato z webu Kongregace Sester Učednic Božského Mistra)