Z dnešního druhého čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům:


"Bratři! To je ta svoboda, ke které nás osvobodil Kristus. Buďte v tom tedy pevní a nenechte se zase zapřáhnout do toho otrockého chomoutu. Bratři, vy jste byli povoláni ke svobodě. Ta svoboda však nesmí být záminkou, abyste se vraceli k prosazování sebe.

Spíše si navzájem posluhujte láskou. Celý Zákon totiž ve své plnosti je obsažen v jediné větě:

`Miluj svého bližního jako sebe.'

Jestliže se však mezi sebou koušete a požíráte, dejte pozor, abyste jeden druhého nepohltili! Chci říci toto: Žijte duchovně, a nepropadnete žádostem těla. Tělo totiž touží proti duchu, a duch zase proti tělu. Mezi nimi je vzájemný odpor, takže neděláte, co byste chtěli. Jestliže se však necháváte vést Duchem, nejste už pod Zákonem."

 

Byli jste povoláni ke svobodě.
Křesťané z obcí, založených Pavlem, se mnohdy stávali objektem činnosti nepravých proroků. Ti je spoutávali a tísnili dalšími požadavky, které se neshodovaly s evangeliem. Pavel se proti tomu vášnivě obrací. Chce svým křesťanům zachovat svobodu a tedy i důstojnost skutečných Božích přátel.
(zdroj: www.liturgie.cz)

 

Zdroj: www.paulinky.cz