Ke dnešnímu čtení s listu svatého apoštola Jakuba asi není co dodat...


Milovaní! Jakpak můžete říkat: "Dnes nebo zítra půjdem do toho nebo onoho města, zdržíme se tam rok, budem obchodovat a vydělávat" - vždyť přece vůbec nevíte, co bude zítra!

Co je váš život? Jste (jako) pára, kterou je chvilku vidět, a potom zmizí.

Spíše máte mluvit takto: "Dá-li Pán, budeme živi a podnikneme to nebo ono."

Ale vy se jen chlubíte a chvástáte. Všechno takové vychloubání je špatné. Kdo tedy ví, jak má správně jednat, ale nejedná tak, dopouští se hříchu.