"Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!"
(z dnešního 2. čtení Flp 4, 4)

Taky už v dálce vidíte SVĚTLO? Letošní 3. adventní neděle je radostná nejen kvůli tomu zvolání v druhém čtení a kvůli tomu, že jsme se přehoupli do druhé poloviny adventu, ale taky je zářivější a světlejší díky sv. Lucii, která je patronkou nevidomých a postižených onemocněním očí a která pomáhá při šíření světla.

Sv. Lucie oroduj za nás všechny,
kdo potřebujeme pročistit zrak zakalený ať už nemocí nebo hříchem...
a zvlášť prosím o přímluvu za uzdravení zánětu oční sítnice mé švagrové!
Amen

sv. LucieZdroj: www.wikipedia.org

Takže pokud se vám dneska při mši svaté zdálo, že je všechno nějak světlejší, nebo že panu faráři nějak vybledl do růžova jinak fialový ornát... Nic z toho se vám nezdálo (i kdybyste při kázání usnuli), :-) to jenom opravdu stále víc "svítá" a z dáli zní mocný hlas Křtitele Jana:

"Blíží se k nám doba smilování,
od jordánských břehů zní volání:
"Čiňte, lidé, z hříchů svých pokání."

Je to mocný hlas Křtitele Jana,
jemuž Bohem ta úloha dána,
aby předchůdcem byl Krista Pána.

Volá: "Cesty křivé urovnejte,
údolí vyplňte, hory snižte,
obraťte se, mějte srdce čisté.

Neboť za mnou Kristus má přijíti,
jemuž nemohu já roven býti,
ten vás bude Duchem svatým křtíti."

Přijď již, milý Kriste, a buď s námi,
proměň srdce naše ve své chrámy,
přijď, Pane náš, smiluj se nad námi."
(hymnus z breviáře)