"Skrze Zákon jsem Zákonu umřel, abych žil pro Boha. Spolu s Kristem jsem ukřižován. Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. Avšak tento život v těle žiji ve víře v Božího Syna, protože on mě miloval a za mě se obětoval."
(1.čtení Gal 2,19 –20)


...Nežijeme v novém světě, ale žijeme jako noví lidé ve starém světě, který od nás očekává něco jiného než Bůh. Mějme odvahu naplňovat Boží očekávání, i když tím třeba někoho jiného z tohoto světa zklameme...
Každý z nás měl od prvotního hříchu připravené místo v pekle... Pán si nás ale zamilovat a za nás se obětoval, aby nám připravil místo v nebi!

 

 

"...Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic..."
(Evangelium Jan 15, 1-8)

Buďme napojeni na Krista, ať neuschneme... Pokud jsme napojeni na Krista, nemusíme se o moc víc starat... a vždycky náš život přinese plody.

 

" Každou ratolest na mně, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. "

To my většinou nemáme rádi, když se něco čistí, bývá to nepříjemné. Pán prořezává naše životy od přebytečných větví a dává tak větší sílu růst těm, které ovoce nesou. Víme, že nejkrásnější květiny rostou na hnoji... Přesně to dokáže Pán, že na rozpadlišti našich životů a vztahů nechá vzrůst to nejvzácnější, co by jinak nevyrostlo do takové krásy. Jen s Pánem můžeme nechat proměnit něco, co zapáchá, v krásnou voňavou květinu.

(myšlenky z dnešního kázání Mons. M. Slavíka)

Závěrečná modlitba:
Bože, tys provázel svatou Brigitu různými životními cestami, a když rozjímala o umučení tvého Syna, dals jí poznat moudrost kříže; nauč i nás, ať za všech životních okolností dovedeme vždycky hledat tebe. Skrze Krista, našeho Pána.