Ze včerejších liturgických textů:

"...byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval.
Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil, ale on mi řekl:
„Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.“

A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný."
(2 Kor. 12, 7 - 10)

Komentář k 2 Kor 12,1-10:
Podobně jako Pavel, i my máme každý svůj „osten“, který nám připomíná naši slabost. Kéž mám jako on jistotu, že se Pánova síla projeví v mé slabosti!

(zdroj pastorace.cz)

 

"Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení."
(Mt 6, 32 - 34)