Z besedy s ing. Romanem Češkou (ekonomem, který je ovšem v první řadě manželem, otcem a hlavně horlivým studentem teologie) pořádané VKH-Praha, 25.3. 2015:
celá nahrávka přednášky k poslechu

 

EMOCE (pohnutí): radost, důvěra, očekávání, překvapení, strach, hněv smutek, znechucení, láska...

 • jsou pozitivní i negativní, těch negativních na nás útočí mnoho
 • zvladatelné a nezvladatelné, jsou pod  kontrolou našeho rozumu a vůle a nebo nejsou
 • emoce je stav aktuální a přechodný
 • emoce jsou subjektivní zážitky libosti a nelibosti

Trvalý stav libosti a nelibosti je POSTOJ

 • něco, co v nás buduje dlouhodobě proud našich emocí.
 • postoj je formován vůlí a rozumem, emoce jsou stav a láska je celý soubor citových stavů

5 základních typů lásky:

 • eros - láska vášnivá
 • storge - láska starostilvá
 • mania - láska posedlá, vlastnická
 • filia - láska přátelská
 • agapé - laskavost, oddanost, pravá láska

3 rozměry lásky:

 • vášeň - zaujetí přitažlivost, rozměr lásky, která je produktem emocí
 • blízkost - sdílení, to už není jen o emocích, ale o poznání
 • oddanost - závazek, věrnost, ochota být zavázán, to je projev vůle

3 vnitřní prvky člověčenství:

 • duše - produktem duše je vášeň
 • mysl - produktem mysli je blízkost
 • srdce - produktem srdce je oddanost (to, co formuje ty ostatní složky)

8 archetypů lásky:

 • neláska - chybí v ní všechny 3 prvky
 • zalíbení - je přítomna pouze intimita, blízkost
 • zamilovanost - je přítomna pouze vášeň
 • láska nenaplněná - je přítomna pouze oddanost
 • láska romantická - je přítomna intimita a vášeň
 • přátelská - je přitomna intimita a oddanost
 • láska osudová - je přítomna vášeň a oddanost
 • láska dokonalá - vztah, kde jsou všechny tři složky přítomné

Vůle je psychická vlastnost člověka, schopnost rozhodnout se pro něco a jednat podle vlastního úmyslu

 • Zlá vůle je vůle nezvládnutá nebo vůle zaměřená na zlo
 • Dobrá vůle je ta, kterou dokážeme ovládnout, je zaměřená na dobro

- Láska je deformovaná tím, že tím dobrem je v pozadí štěstí
... ale skutečná láska je zaměřená na dobro a ne na štěstí a v tom je obrovský rozdíl

- dobro je mnohem komplexnější pojem, něco co obsahuje i emocionální stránku, ale základní složkou dobra je trvalá možnost spolehnout se na někoho, důležitá je vzájemná jistota, vzájemná užitečnost...

- v lásce jsou obsažené složky dávání i dostávání, ve štěstí je to pouze subjektivní prožívání, ale láska je "dávám ti štěstí"

Nejvýznamnějším vztahem, který je celý postaven na lásce... je manželství

...

 - ...když o někom slyším, že se bude brát, tak mezi prvními pocity, které mě napadají jsou obavy a strach... ;-)
Napadají mě otázky: Jsou ti lidé zralí? Vědí ti lidé, co je láska? Vědí, že vztah není jen o emocích, ale i o rozhodnutí a o vůli? ...Uvědomuje si někdo, že je to na celý život? ...

...když mě napadaly nějaké vedlejší myšlenky (a že vás budou napadat...) já to někdy komentuji slovy: " že jsem věrný, ale nejsem slepý", takže se taky občas rád koukám na pěkné holky a občas mi myšlenky taky ujedou, ale u mě to funguje tak, že tam mám plot. A vy se přes plot můžete dívat, ale nesmíte přes něj přelézt. A ta zábrana je rozhodnutí vůle, je to vědomí toho, že jsem slíbil, že něco bude až dokonce.

...akt vůle, která přemáhá emoce, to je to, co nás nutí neřešit negativní věcí odmítáním, ale hledat řešení.

Bůh je velmi emocionální,
Bůh nás zná dokonale (má poznání) - "Bůh mě má rád přesto, že mě zná."
U Boha je vůle, protože se pro to rozhodl už když nás stvořil.

Je to právě Bůh, který je předobrazem pravé dokonalé lásky mezi lidmi.
"Kdo nemiluje nepoznal Boha, protože Bůh je láska." (1. Jan 4, 8)

... má-li něco být vztah, láska, tak to musí být svobodné, protože bez svobody není ani vztah, ani láska...

...hořké poznávání sebe sama, že nedokážu obstát ve vztahu tak dobře, jak jsem si myslel.
(námět na další přednášku: "Jak jsem poznával, že nejsem dokonalý manžel, přestože jsem si myslel, že jsem.") :-)

Ponaučení:

 • Emoce jsou dobré, ale k dobrému vztahu a k lásce nestačí
 • Vůle je podmínka nutná, nikoli však dostačující, naše vůle má totiž tu mizernou vlastnost, že je slabá a naše vůle k dokonalé lásce nestačí
 • naši vůli může zdokonalit Bůh, dokonalý vztah je ten, který kopíruje vnitřní život Trojice Boží a v manželství jsou taky 3 osoby (ženich nevěsta a Bůh)

Bůh nám dává 2 důležité dary ve vztahu a v manželství:

 • ukazuje nám ideál v Kristu, jak má vztah vypadat, jak byl Kristus obětavý, nesobecký, dělal vše pro druhé a vytrval až do toho nejhoršího konce - to jsou projevy lásky
 • dává nám dar Ducha svatého, On nám pomáhá klidnit vášně, přetvářet proud emocí do trvalého postoje, negativní emoce, které na nás útočí přeměnit na pozitivní trvalý vztah. Bůh je klíč k lásce a ne jen k člověku, láska není jen vztah, láska je Bůh sám

Povinnost bez lásky činí mrzutým, odpovědnost bez lásky činí bezohledným, spravedlnost bez lásky činí tvrdým, pravda bez lásky činí kritickým, moudrost bez lásky činí vychytralým, laskavost bez lásky činí pokryteckým, pořádek bez lásky činí malicherným, čest bez lásky činí domýšlivým, majetek bez lásky činí lakomým, víra bez lásky činí fanatickým, život bez lásky nemá smysl.

V tom je vyjádřeno, že láska není romantický vztah v západu slunce, ale v tom je vyjádřeno, že láska je postoj k životu.

Lásku nelze poznat jen rozumem, lásku je třeba prožívat a lásku není možné jen prožívat, pro lásku se musíme pevně rozhodnout.