Ježíš však odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je.

Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství; postaví ji doprostřed a řeknou mu: „Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?“ Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi.

Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: „Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!“ A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí: „Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil?“ Ona řekla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!“

(z dnešního evangelia: Jan 8, 1  - 11)

 

Z kázání Vojtěcha Kodeta:

 

"...Dnes se neřeší, jestli je něco morálně správně nebo ne, ale jestli se na to přijde a jestli člověka za to potrestají nebo ne...

Je to tak lidské, že myslíme většinou na hříchy těch druhých... dnes nebereme kameny do rukou, ale přetřásáme lidi v médiích, posuzujeme, kritizujeme, zostuzujeme, bereme jim jejich čest a možná i možnost nápravy...

Nakonec tam zůstane sám Ježíš s touto ženou a žena zůstane s Ním a farizeové, kteří odejdou, zůstanou se svým hříchem... a to je tragédie člověka... protože si nepomůžeme ani s tím nejmenším hříchem...

On jediný je schopen nakonec ten hřích použít pro to, aby byl k mému dobru.

Nejde tady ani o farizee, ani o hříšnou ženu, jde o Ježíše a jde o nás, kteří jsme hříšníky..., ale právě dnešní evangelium nás povzbuzuje, abychom nikdy nezůstali sami... ať se stane v životě cokoliv, tak abychom co nejrychleji přišli k Němu, abychom se Jemu podívali do očí, abychom Mu dovolili, aby On z nás sňal tu hanbu hříchu...

Nám příšluší řešit svoji hříšnost a ne hříšnost těch druhých. A především vědět, že bez Krista v životě nevyřešíme vůbec nic."

více si můžete poslechnout v nahrávce:

Kázání P. V. Kodeta