Taky si někdy říkáte: "Co si mám asi teď počít?"

Jsou dny, kdy takových situací je hodně a někdy zase méně, ale žádný den se většinou neobejde bez podobně laděné otázky, pokud se člověk snaží hledat, co je správné. Dnešní den slavnosti Zvěstování Páně k takové otázce: "Co si mám, Pane, počít?" vybízel zvlášť intenzivně... :-)

Od rána jsem si tak v klidu připomínala příběh, kdy archanděl Gabriel navštívil Marii se slovy: "Počneš a porodíš syna..."
A Maria na to řekla: "Staň se - fiat!"
Známý příběh, který nás příjemně v postní době přenese do atmosféry adventu a moc nás na něm nic nepřekvapí. Učíme se prostě s Marií říkat: "Buď vůle Tvá."
I po vzoru dnešního druhého čtení a žalmu:

"Proto jsem řekl: Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli..."
(Žid 10, 4 - 10)

To víme, to známe..., i když se to potom přeci jenom hůř uvádí do praxe... Zvlášť ve chvílích, kdy si jasně uvědomujeme, že Boží vůle je jiná než ta naše.

 

A do toho najednou v jednom článku čtu:

"Žádostivost pak počne a porodí hřích, a dokonaný hřích plodí smrt."
(Jakub 1, 15)

Nějak mi dřív asi nedošlo, co všechno se dá "počít"!? :-) A tohle je zrovna takový děsivý příklad početí, které se ale v lidském těle děje docela často... a mnohdy si to ani neuvědomujeme, že v nás něco tak zhoubného může růst. Pravda, zrovna nám z toho (s výjimkou obžerství) nenaroste břicho, tak se to těžko pozná. :-D

A tak jsem se honem vrátila k původnímu nadějnějšímu "početí":

"...Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce."
(LK 1, 26 - 38)

Ufff, ještěže to početí z ducha zla v Evě vystřídalo početí z Ducha sv. v Marii...

 

Dnes jsme měli možnost strávit půl dne na rekolekci s panem kardinálem M. Vlkem, který nás vybízel právě k tomu, abychom se otevřeli Duchu svatému a abychom se naučili nazpamět aspoň jednu modlitbu k Duchu svatému. V kancionálu je prý podle důležitosti zařazená na třetí místo ještě před modlitbu k Panně Marii. ;-) Protože Bůh přichází na svět skrze Ducha svatého. Teprve skrze Jeho milost člověk může odpovědět na Jeho přítomnost v našem životě, tak jako Maria.

"Každý z nás se má stát Marií a nechat zrodit Boha v sobě." 

Dávejme pozor na to, co se nám v srdci "počíná"! Prosme, aby se v nás rodil Bůh a ne hřích. A pokud se v nás přeci jenom uhnízdí hřích, nenechávejme ho růst, ale spěchejme s ním "na potrat", aby v nás mohl bydlet znovu Duch svatý.

Nabízím sice trochu delší modlitbu k Duchu svatému, kterou si asi nezapamatujeme nazpamět, ale zahrnuje o to víc potřebných proseb:

Litanie k Duchu sv.

 

Důležitým bodem dnešní obnovy bylo také to, že Bůh je blízký. Je s námi.

Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel (to je 'Bůh s námi')
(z prvního čtení: Iz 7, 14)

Vhodnější písničku před evangeliem dneska schola vybrat nemohla: ;-)

"...A tak dnes s Marií duše má velebí, Ty jsi Bůh spasení, světlo mé na nebi.
S královstvím pokoje, přichází také k nám,
srdce své, Pane můj, pro Tebe přichystám."

 

A na závěr ještě jedna dnešní a už postní: ;-)

"Přišel Bůh a život za mě dal. Amen, amen. ...
Po pravici otce vládne dál. Amen, amen...

Sláva Ti patří, Ty jsi Bůh vždy mocný...

však nezůstal tam viset na kříži, amen, amen.
Boží lásky proud teď smáčí nás, amen, amen.
Haleluja, on se vrátí zas, amen, amen!"