Asi není nic zvláštního na tom, že jsme dneska při mši sv. všichni slyšeli následující čtení z listu Korinťanům. V KCMT na Hájích jsme ale dneska měli tu čest, že jsme toto Slovo Boží slyšeli z úst nevidomého člověka.

Trochu mi spadla brada, když na druhé čtení dovedli k ambonu slepého pána. V ruce držel "destičku", po které začal přejíždět prstem a plynule číst:

 

2. ČTENÍ 1 Kor 7, 29-31
Tento viditelný svět pomíjí.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Říkám, bratři, toto: Čas je krátký.
   Proto ti, kdo mají manželku, ať žijí, jako by ji neměli, a ti, kdo pláčou, jako by neplakali, a ti, kdo se radují, jako by se neradovali, a ti, kdo kupují, jako by jim nemělo zůstat nic, a ti, kdo užívají tohoto světa, jako by ho neužívali, neboť tento viditelný svět pomíjí.

 

 

Chvíli jsem nechápala, jak je to možné..., až jsem málem přeslechla, co vůbec čte. Naštěstí jsem se stihla ještě vzpamatovat včas, abych zachytila obsah jeho slov. Musím říct, že mě to přivedlo ještě do většího údivu...
nad Boží velikostí, nad odvahou a životem toho nevidomého pána...,
který nám "vidícím" sděluje, že viditelný svět pomíjí...,
že ti kdo nevidí, mohou žít v Bohu jako by viděli...,
protože nevidí jen na krátký čas, vždyť viditelný svět pomíjí...

... ani oko nespatřilo a ani ucho neslyšelo, co Bůh připravil těm, kdo ho milují,
ať už na zemi pláčou nebo se radují,
vidí nebo nevidí,
protože správně člověk stejně vidí jenom srdcem plným víry a naděje, které se dívá směrem k Božímu království, i když žije naplno pozemský život se vším, co mu přináší, ale nemá oči upřené jenom do pozemských skutečností a dokáže s odstupem a svobodně pozvednout oči k nebi...