Že prý sv. Pavel nedovedl vykonat žádné dobro? Co pak teprve já? Kéž bychom dokázali být alespoň trochu pokorní jako on a vždycky měli tu dobrou vůli, která Pánu stačí, aby On v nás vykonal, co je třeba. A skrze Něho to možné je.
(Kéž mají voliči i kandidáti alespoň tu vůli volit a konat dobro.) ;-)

 

Dnešní čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům (7, 18 - 25):

Bratři!

Jsem si vědom, že ve mně, to je v mém těle, dobro nesídlí. Vůli sice mám, ale dobro vykonat nedovedu. Neboť nekonám dobro, které chci, nýbrž dělám zlo, které nechci.

Jestliže tedy konám to, co nechci, nedělám to už já, ale hřích, který sídlí ve mně. Shledávám tedy, že je to jako pravidlo: třebaže chci dělat dobro, vyjde mi z toho zlo. Jako člověk vnitřní radostně souhlasím s Božím zákonem. Pozoruji však, že je v mých údech jiný zákon, který odporuje zákonu mého rozumu a dělá ze mě zajatce zákona hříchu, který vládne v mých údech.

Já nešťastný člověk! Kdo mě vysvobodí od těla propadlého této smrti? Díky Bohu! (Je to možné) skrze Ježíše Krista, našeho Pána.